Helhedsplan / Landskabsprojekt
Udført: 2009 - 2011

Bygherre: Spøttrup Borgmuseum i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen, Skive Kommune og Realdania

Download caseark

Spøttrup Borg Landskab

Den nye velkomstbygning ved Spøttrup Borg er resultatet af en vunden totalentreprisekonkurrence. Bygningen indgår i et samlet koncept for oplevelse af hele borgområdet, hvor alt fra hovedidé til detajleudformning er skabt ud fra sammenhængen med stedet for størst mulig styrke i præsentationen af historien, landskabet og selve Spøttrup Borg. Velkomstbygningen ligger i skovbrynet og tager udgangspunkt i de træer på grunden, man måtte fælde. Træ i forskellige former og bearbejdning er anvendt til facader, tagudhæng, søjler samt loft. Dermed fremstår bygningen rå og robust med naturlig patina og slid. Som en ryg mod parkeringsarealet ligger den lukkede ’tømmerstabel’ - med billedlig henvisning til den fældede skov - lagt til tørre i sirligt ordnede stabler. Projektets hovedprincipper og materialeholdning går igen i bearbejdningen af hele området med stier, ridderturneringsplads med podier, hegn og småbygninger.