Nybygning
Opført: 1995 / Exners Tegnestue A/S v. Inger og Johannes Exner

Bygherre: Ebeltoft, Handrup og Dråby Sognes Menighedsråd

Funktion: Kontorer og forsamlingssal 

 

Download caseark

Sognegård ved Ebeltoft Kirke

Da en stor sognegård skulle bygges mellem de gamle huse i Ebeltofts bymidte, var det vigtigt, at den passede ind i det gamle bymiljø. Sognegården blev derfor opdelt i mindre enheder: et rektangulært bygningsanlæg sammensat af to sæt sammenkoblede, tværliggende huse med saddeltage af tegl. Mod Kirkegade og kirken fremtræder sognegården som et hus på størrelse med de omkringliggende små købstadshuse.

Bygningsformerne er enkle og traditionelle, men der er arbejdet mere moderne med vindues- og døråbninger, hvilket tydeligt signalerer, at det er nye bygninger. Det gav mulighed for at få spændende lysvirkninger i rummene. For eksempel er der i forhusets kontorer lave vinduer, så der skærmes for indkig til arbejdspladserne, mens der er i de samme rum er små højtplacerede vinduesåbninger, som kaster lyset langt ind i rummet.