Til - / Ombygning
Udført: 2009 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Ledøje-Smørum sognes menighedsråd 

Funktion: Samlingsrum

Download caseark

Smørum Kirke

Våbenhuset er forlænget mod nord i samme profil, mens der mod vest er tilbygget et nyt rum, som hæfter på kirkeskibet. De nye facader er lave murstykker, som danner indre siddenicher. Smalle glaspartier, to ovenlys samt teglmurenes hulmønster bringer dagslys ind i rummene og forbinder interiør og eksteriør.
De nye lokaler bruges til sakristi, dåbsfolk, kor, kirkekaffe, børn, toilet m.m.