Nybygning
Udført: 1994 / Exners Tegnestue A/S v. Inger og Johannes Exner

Bygherre: Skæring Kirkes Menighedsråd

Funktion: Præstebolig

Download caseark

Skæring Præstebolig

Præsteboligen er opført samtidig med Skæring Kirke og indgår i en landskabelig helhed med denne. 
Også materialeholdning og detaljering har mange fælles træk.