Restaurering
Udført: 2015

Bygherre: Silkeborg Kommune

Funktion: Kontorlokaler

Download caseark

Silkeborg Museum

Den fredede Silkeborg Hovedgård, der er opført i 1770, er Silkeborgs ældste bygning. Silkeborg Hovedgård var oprindeligt en mindre herregård opført af ritmester Hans Nicolai Hoff efter dennes overtagelse af Silkeborgområdet i 1767. I 1939 blev Hovedgården overtaget af Silkeborg Kommune og indrettede byens børnehave i den østlige ende af hovedbygningen. Silkeborg Museumsforening kunne i januar 1954 indvie byens museum i Hovedgården. I forbindelse med en nødvendig fornyelse af tagbelægningen fik museet en længe ønsket mulighed for at samle administrations-personalet i en nyindrettet tagetage. Tagistandsættelsen blev udført efter traditionelle metoder med udskiftning af råd- og svampeskadet tømmer samt enkelte murede partier. De nye tagflader fremstår nu som smukke og helstøbte teglflader kun afbrudt af enkelte mindre restaureringstagvinduer.
De nyindrettede kontorlokaler får godt dagslys fra de gamle sprossede vinduer i de fire store frontkviste. De mørkere mellemzoner bruges til bibliotek, kopirum, mødelokale og trapperum.