Nybyggeri
Bygherre: Ejendomsselskabet Emilienborg
Funktion: Boliger, Erhverv
År: 2021
Størrelse: 14.000 m²
Status: Konkurrenceforslag

Download caseark

Sejlet, Aarhus Ø

I overgangen mellem Aarhus midtby og Århus Ø, fungerer Byggefelt B som et hængsel mellem den historiske bymidte, adgangen til havnebassinet og videre ud til en ny voksende bydel.

Bebyggelsens karréstruktur tilpasses grundens skrå afskæringer ved vandrette forskydninger. Herved skabes, dels nye uderum i kantzonen, og dels en nedbrydning af karréen volumen i mindre bygningskroppe. Horisontale forskydningerne udnyttes som en naturlig måde at trappe voluminer op og ned og skabe store tagterrasser mellem saddeltagene, der refererer til midtbyens historiske karrér der danner nabo på Kystvejen. Karréen består af en kombination af et- til fireværelses lejligheder, treetagers byhuse og erhvervslejemål i stueplan mod vest.

Projektets detaljering og materialesammensætningen refererer ligeledes til Kystvejens rigt detaljerede arkitektur. De store gavle i tegl står som store sejl og danner en markant og praktisk indramning af de brede altaner. Ud over udeophold fungerer altanerne som solafskærmning for lejlighederne under, mens tegl-vingerne skaber lækroge og en genkendelig struktur for karréen. Den stringente altanstruktur brydes af små orangerier på nogle altaner der som lanterner trækker indelivet helt ud overbyggefeltet. I kantzonerne dannes små let hævede opholdszoner for de nederste lejligheder, der ud over at give liv i gadeplan, giver en større grad af privathed i boligerne bag.