Restaurering / Konvertering
Opført:  2007 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Børnelejren på Langeland

Funktion: Børnelejr : udearealer, sovesale og aktivitetsrum

Download caseark

Søgård Hovedgård

Projektet på Søgård Hovedgård er et vinderprojekt i Realdanias kampagne "Bevaringsværdige Bondegårde". Udgangspunktet er hovedgården Søgård, der ligger på Sydspidsen af Langeland. Inden for de eksisterende bygningers rammer, indbygges de nye funktioner til børnelejren i form af nye "træbokse" i laden og hestestalden.

Børnelejren på Langeland er en forening, der udelukkende har til formål at sende dårligt stillede børn sammen med deres pædagoger på et ophold i landlige omgivelser på det naturskønne Sydlangeland.

Læs mere om Børnelejrens arbejde - http://www.lejren.dk/
Læs mere om Realdanias kampagne for bevaringsværdige gårde - http://www.bondegaarde.dk/