Sortering

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

 

December 2021

Årets Julekort

 

 

Året 2021 har som det foregående år været præget af høj aktivitet, udvikling og tilpasning for tegnestuen. 

Både opgaveporteføljen og medarbejderstaben er udvidet væsentligt i årets løb, hvilket har bidraget til et år med væsentligt forhøjet aktivitetsniveau. Som sidste år har tegnestuen på de ydre linier nydt godt af stor synlighed og anerkendelse af tegnestuens faglighed og realiserede projekter. På de indre linier har der været arbejdet videre med, at E+N metoden kan skærpes både fagligt og organisatorisk.

Internt har vi i årets løb opgraderet med nye kompetencer ift. projekteringsledelse og restaurering samt på sagsarkitektniveau. Slutteligt er der indgået aftale med Anne Katrine Arrildt, en ny og erfaren co-leder for team N, som tiltrådte i efteråret. Således er der på alle tre teams E, + og N, investeret i langsigtede kompetencer, som fagligt og forretningsmæssigt sikrer den fortsatte udvikling af tegnestuens kerneområder. Igen i år har holdets fleksibilitet båret tegnestuen gennem de påvirkninger coronaen igen har haft på dagligdagen. 

Eksternt har vi øget vores aktivitet gennem opkøb, netværksdeltagelse og etablering af nye aktiviteter, som bla. netværket ”Bæredygtigt Community” med deltagelse af aarhusianske virksomheder.

I årets løb har vi varetaget spændende opgaver for både nye og eksisterende bygherrer rundt omkring i Danmark og i Grønland, der alle er gennemført i høj kvalitet. Der har bl.a. i år været byggeopstart på de to første byggerier i Grønland. Også i Grønland har tegnestuens metode - bygget på forståelsen for stedet og den historiske bygningskultur i samspil med bæredygtig og innovativ byggeteknik - vist sig at kunne gøre en forskel. 

Vi takker alle bygherrer, samarbejdspartnere og venner af huset for et begivenhedsrigt år ! – og vi går på juleferie med håbet om at 2022 også bliver ganske særlig – på sin egen måde.

 

De bedste ønsker om en god jul og et godt nytår til alle fra tegnestuen.

 

 

NB – se tilblivelsen af årets E+N julekort på LinkedIN + Facebook profil…