Sortering

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

 

November 2019

E+N Arkitektur opkøber SPOT architecture og indleder fælles vækststrategi

 

Et af Aarhus’ ældste arkitektfirmaer E+N Arkitektur opkøber SPOT architecture som foreløbig kulmination på en større udviklingsplan for tegnestuens kerneområder – restaurering, transformation, kulturarv samt nybyggeri. Med opkøbet får E+N Arkitektur nu styrket tegnestuens forretningsområde for nybyggeri samt tilført specialviden indenfor 3D-projektering og bæredygtig arkitektur.

 

Den aarhusianske tegnestue E+N Arkitektur har opkøbt kollegaerne i SPOT architecture og sætter nu alle sejl ind på at geare tegnestuen til fremtidens marked. Opkøbet af Spot architecture skal ikke blot supplere E+N Arkitekturs mangeårige erfaring fra talrige projekter, men også tilføre nye kompetencer og opruste på virksomhedens nuværende fagområder. SPOT architecture skal blandt andet videreudvikle forretningsområdet for nybyggeri og ruste tegnestuen til stigende krav om digitalisering af byggeriet med deres erfaring i 3D BIM-projektering, visualisering og parametrisk design.

”Opkøbet af SPOT architecture er et ønske om at videreføre tegnestuens DNA og samtidig arbejde fremsynet med udviklingen af fremtidens byggeri. SPOT architecture er ikke blot et tilskud i form af erfarne projektledere og projekteringskompetencer, det er også et unikt personmatch, hvor vi ser store muligheder i en fælles fremtid,” fortæller partner i E+N Arkitektur Thomas Degn Friis.

SPOT architecture blev etableret i 2016 af bygningskonstruktør Jostein Burmann og arkitekt Torben Kjær. De to har en fortid hos flere store arkitektvirksomheder og kommer derfor med solid erfaring, som skal sikre, at E+N Arkitektur forbliver attraktive på store projekter for ambitiøse bygherrer inden for både eksisterende og nye byggerier.

En fælles strategi

Opkøbet af SPOT architecture sker på et tidspunkt, hvor begge tegnestuer har haft ambitioner om at vækste. Torben Kjær, partner i SPOT architecture, mener det er den helt rigtige timing:

”Henvendelsen fra E+N Arkitektur kom på et tidspunkt, hvor vi havde besluttet at gå mere målrettet efter projekter i større skala. Vi vil gerne udnytte de kompetencer, vi har med os fra tidligere ansættelser, og hos E+N Arkitektur er vi nu en del af en veletableret organisation med en bred kompetenceprofil og et højt ambitionsniveau.”

De to tegnestuer har en fælles målsætning om at skabe et stærkere og mere fremtidssikret team. Høj faglighed og arkitektonisk kvalitet skal danne grundlaget for stabil vækst, hvor fokus styrkes på både eksisterende og nyt byggeri.

SPOT architecture’s fire ansatte er nu en del af E+N Arkitektur, hvoraf Jostein Burmann og Torben Kjær indtræder i partnergruppen, som i forvejen består af Lise Breum Knakkergaard, der indtrådte i juli 2019 og Finn Larsen, Thomas Degn Friis samt administrerende direktør Jesper Back. Opkøbet trådte formelt set i kraft den 1. oktober og alle medarbejdere fortsætter i E+N Arkitekturs lokaler i Rømerhus ved Clemens Bro i Aarhus C.

 

Fakta om E+N Arkitektur

E+N Arkitektur blev grundlagt i 1958 af arkitektparret Inger og Johannes Exner. Tegnestuens kernekompetence er at udvikle og skabe projekter i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt. Derudover har de i mange år arbejdet med restaurering og transformation af fredede og bevaringsværdige bygninger såsom Hindsgavl Slot, Koldinghus og Rømerhus i Aarhus, hvor tegnestuen i dag holder til. I 2012 ændrede tegnestuen navn fra Exners Tegnestue til E+N Arkitektur - Eksisterende plus Nyt. Ændringen skete som led i at skabe en større sammenhæng mellem tegnestuens fagområder, som i stigende grad også kom til at omfatte nybyg. Inden for nybyg har E+N Arkitektur blandt andet tegnet shoppingcentre i Europa, stutteriet Blue Hors, Great Northern i Kerteminde, Banegårdshuset i Aarhus samt flere boligbyggerier.

 

Fakta om SPOT architecture

I sin treårige levetid har SPOT architecture arbejdet med projekter for blandt andre Aage V. Jensen Naturfond, XL Byg, Djurslands Bank, Nordea Ejendomme og NCC Project Development.

Stifterne af SPOT architecture Jostein Burmann og Torben Kjær er velkendte ansigter i branchen. Jostein Burmann har en fortid hos CREO Arkitekter og AART architects og er desuden certificeret passivhusdesigner og DGNB konsulent. Torben Kjær har en fortid hos Renzo Piano Building Workshop, Schmidt Hammer Lassen Architects, Arkitektfirmaet C. F. Møller og AART architects. De bidrager begge med solide erfaringer inden for projektering og projektledelse fra store byggeprojekter.

 

Kontakt for yderligere information:

 

E+N Arkitektur A/S

Thomas Degn Friis  

THF@EplusN.dk

+45 53614304

 

SPOT architecture ApS

Torben Kjær

tk@EplusN.dk

+45 61338505

 

Oktober 2019

E+N VINDER SOM DEL AF TEAM MØLLER & GRØNBORG UDVIKLINGSPLANERNE FOR SØNDERVIG OG HVIDE SANDE

 

Vi kan med stor glæde nu afsløre at vi som del af Team Møller & Grønborg er blevet udvalgt af Ringkøbing-Skjern Kom- mune at udarbejde udviklingsplanerne for både Søndervig og Hvide Sande.

 

De to kystbyer - som rummer unikke udviklingspotentialer og kulturmiljøer - skal med hjælp af udviklingsplanerne skabe sammenhæng og sikre, at kvalitet i oplevelsen følger med turismekapacitetsudvidelsen.

- Det helt centrale i udviklingen af både Søndervig og Hvide Sande bliver at holde balancen, så byerne bevarer deres charme og deres særpræg, og så en øget overnatningskapacitet og flere turister ikke bliver på bekostning af naturen eller på bekostning af de mennesker, der lever deres daglige liv i byerne, siger Søren Elbæk, 1. viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for styregruppen for hhv. Søndervig og Hvide Sande, og tilføjer:

- Team Møller & Grønborg’s bud var både interessante og nytænkende, og så inddrager de erfaringerne og idéerne fra forskningsprojektet Rethinking Tourism in a Coastal City, anerkender byernes særlige kvaliteter og tænker i helheder. Udviklingsplanerne for både Søndervig og Hvide Sande skal ruste kyst- og turismebyerne til fremtidens behov - til gavn for både fastboende, turister, erhvervsdrivende og andre aktører.

Team Møller & Grønborg, der ud over E+N, består af tegnestuen Møller & Grønborg, Urban Goods, turismeforsker Jørgen Ole Bærenholdt, Trafikplan, DHI, Oxford Research, Colliers International og Orbicon, ventes at aflevere et bud på en udviklingsplan for hhv. Søndervig og Hvide Sande i marts 2020.

- Vi opfatter det som et stort privilegium at kunne bidrage til at kvalificere udviklingen af både Hvide Sande og Søndervig og styrke stedernes landskabelige og arkitektoniske kvaliteter, siger Jens Christian Pasgaard, arkitekt hos Møller & Grønborg og projektleder på udviklingsplanen for Søndervig og Hvide Sande. Vi ser det samtidig som en stor fordel, at vi får lov at arbejde med begge kystbyer parallelt, så udviklingsplanerne tænkes i sammenhæng med hinanden, og der skabes synergi mellem de to steder. De to destinationer er allerede vigtige brikker på Vestkysten, men har potentialet til at blive nogle af landets mest attraktive destinationer.

 
Vi ser meget frem til de spændende opgaver og det fremtidige samarbejde.

 
FAKTA
Arbejdet med udviklingsplanerne for hhv. Søndervig og Hvide Sande bakkes op af Søndervig Beboerforening og Klittens Beboerforening, samt Hvide Sande Havn og Foreningen Havnen, og støttes økonomisk af bl.a. foreningen Realdania og Dansk Kyst og Naturturisme.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan gennemføres som et led i Realdanias indsats ”Vestkysten viser Vejen”, der har til formål at løfte Vestkystens kystbyer og attraktioner til gavn for alle, der bor ved og besøger den danske Vestkyst. Realdania har afsat i alt 40 mio. kr. til indsatsen, der ud over de strategisk-fysiske udviklingsplaner også skal støtte realisering af konkrete projekter og udvikle et fælles koncept for wayfinding på tværs af hele Vestkysten. Læs mere om indsatsen her: https://realdania.dk/projekter/vestkystenviservejen

Læs mere om Rethinking Tourism in a Coastal City her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/rethinking-tourism-in-a-coa...

 

Oktober 2019

Stemning og Billeder fra Studietur

Tegnestuen er hjemme igen fra Italien, fyldt med ny energi og inspiration. Ligesom de sidste år har vi kørt videre med temaet ”Getting to know the Godfathers of Architecture” og i år har vi nærstuderet Andrea Palladio - renæssancearkitekten og ophavsmanden til ”Four Books of Architecture” -  og Carlo Scarpa - detaljens og stoflighedens mester.

Turen gik til Verona, Vicenza, Venedig og områderne omkring. Vi har oplevet flere af Palladio’s villaer og Scarpa’s værker som Castelvecchio, Tomba Brion, Fondazione Querini Stampalia og  har nu dannet os et endnu større fælles referencekatalog.

Vi har naturligvis også nået at tage del i den italienske kultur, som traditionen tro bød på god mad, vin, solskin og karaoke. Tusind tak til studietursgruppen: Sarah, Julie, Kasper, Christina og Signe for et exceptionelt godt program og planlægning.

September 2019

Den nye trappe til Skt. Clemens Bro er færdig!

 

Det er nu muligt at opleve vores trappe, som udgør den nye forbindelse mellem Skt. Clemens Bro og Åboulevarden. Gennem varierende bredder byder trappen velkommen fra tre steder og snævrer sig ind mod mødet med repos ‘et. Trappens repos svæver halvvejs ud over åen, og giver en fornemmelse af kunne gå ud over vandet og samtidigt opleve det unikke miljø. Trappen er udført i materiale med klare referencer til de eksisterende omgivelser og historie. Trappeløbet er konstrueret i stål med granittrin. Værnets detaljer er udført med stålwire og afsluttet med håndlister i mahogni og tinbronze, smukt monteret med skibsfuger.

 

August 2019

Fornyelse i partnerkredsen hos E+N

Restaureringsarkitekt Lise Breum Knakkergaard indtrådte 1. juli 2019 som partner i E+N Arkitektur A/S.

Restaureringsarkitekt Lise Breum Knakkergaard har stor erfaring og et særligt øje for udvikling af kulturarvsopgaver og tegnestuens metoder. Hun har været tilknyttet tegnestuen både i sin studietid som praktikant og studieansat. Herefter igen siden 2015 som restaureringsarkitekt efter en periode på andre tegnestuer i byen. Lise Breum Knakkergaard indtrådte 1. juni 2018 i rollen som Co-leder på team E, hvor hun sammen med Teamleder Jesper Back har varetaget den overordnede udvikling af tegnestuens portefølje af kulturarvsopgaver rundt omkring i hele landet. Hendes nye ansvarsområde ligger i direkte forlængelse af dette arbejde, og med partnerrollen får hun muligheden for i fremtiden at fortsætte den positive udvikling af tegnestuens metode og faglighed i forbindelse med både teamets projekter og ledelsen af tegnestuen. 

Lise tager stafetten videre efter partner og arkitekt Eva Holdgaard Jensen, der efter 24 gode år på tegnestuen har valgt at søge nye perspektiver og udfordringer. Eva vil i en overgangsperiode efter 1. juli være tilknyttet tegnestuen for at hjælpe med afslutningen af udvalgte igangværende sager. Eva har været ansat på tegnestuen siden 1995 og indgået som partner siden 2003. Eva har i sin tid på tegnestuen været involveret i udviklingen og realiseringen af både kulturarvs- og nybygningsopgaver som istandsættelser af middelalderkirker, fredede og bevaringsværdige bygninger og nybyggeri af blandt andet menighedshuse. Eva har med sit arkitektoniske talent bidraget væsentligt til at videreføre og udvikle tegnestuens specielle ånd og arkitektur.

 

 

Januar 2019

Villerup Hovedgaard i "By & Land"

E+N Arkitektur bidrager til december nummeret af By & Land. Under titlen ”Villerup Hovedgaard – Pil, poesi og pandeplader” kan man læse om transformationen af den gamle hovedgård. Artiklen beskriver bl.a. hvorledes den æstetiske symbiose mellem bygningerne i anlægget, det omkringliggende landskab og stedets virke med pil er etableret.

Projektet er et eksempel på en langsigtet helhedsplan, som med aktivering af anlæggets centrale bygninger sikrer stedets værdier for eftertiden og tilfører nye lag til historien. Der er arbejdet bevidst med materialer, farver, lys og selvfølgelig pilen som karaktergivende byggemateriale.

Læs mere i By og Land nr. 121 og på projektsiden

Januar 2019

Godt nytår fra E+N Arkitektur!

Vi ser tilbage på et spændende og begivenhedsrigt år. Vi har lavet en lille video med et par tilbageblik på året, der gik: Se blandt andet vores studietur, hvor vi gik i Utzons fodspor. 

Tak for et inspirerende 2018 – vi ses i det nye år!

Se filmen på Youtube her.