Sortering

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

 

December 2018

Glædelig jul!

Året 2018 har været endnu et spændende år for tegnestuen. Det har været et år med stor synlighed og anerkendelse af tegnestuens faglighed og realiserede projekter. Ikke mindst den store renovering af ”Rømerhus” har trukket opmærksomhed: Projektet var finalist til ”RenoverPrisen 2018”, modtog ”Aarhus Kommunes Arkitekturpris for nybyggeri 2018” og sluttede året af med at vinde den prestigefyldte internationale pris ”Structural Award 2018 – structural transformation”. Det er vi glade og stolte over.

På tegnestuen har vi skærpet og udviklet rammerne for det gode samarbejde, bl.a. med udnævnelsen Lise Breum Knakkergaard som co-leder på team E samt Christina Ahrens som tegnestuekoordinator. Derudover glæder vi os over, at den stærke kulturarvsspecialist Pernille Christensen, restaureringsarkitekt/NORDMAK (master i kulturarv), har suppleret Team Es kompetencer og allerede er i gang med spændende projekter.

Den menneskelige udvikling suppleres af investeringer på den digitale front og tilsammen giver det en platform for at supplere den store erfaring på tegnestuen med stærke værktøjer til fremtid optimering af projekt- og kvalitetsstyring på højt niveau. 

Tegnestuen har i årets løb varetaget spændende opgaver, der alle er gennemført i højeste kvalitet: Villerup Hovedgaard, Bryndum Sognegård, boliger ved Søndersø i Viborg, boliger ved Skovgaardsgade i Aarhus, Hestestalden på Ravnholt Gods, etablering af mølleri på Grønnessegaard Gods, istandsættelsen af Sct. Nicolai Kirke i Vejle, færdiggørelse af historisk villa på Langelinie i Odense og mange flere. Herudover en række målrettede salgsprojekter der peger fremad i det kommende år. Dem glæder vi os til at fortælle om.

Der er i alle projekter arbejdet intensivt med at fastholde det positive samarbejde og skabe kvalitet i projekterne frem for alt. Resultaterne er båret af tæt samarbejde med dedikerede bygherrer og kompetente samarbejdspartnere.

Tak til alle for et inspirerende 2018 – vi ses i det nye år!
 

November 2018

Rømerhus vinder international hæder!

Igår aftes blev Rømerhus kåret på som vinder a "Structural Award" til det store award show. Vi er meget beærede over anerkendelsen og glæder os over at projektet nu også vækker international genklang. 
Tak til Bestseller og Søren Jensen for det gode samarbejde. 
 

Læs mere her:
https://www.istructe.org/structuralawards/winners/structural-transformat...

November 2018

Ny strategisk satsning skærper kulturarvsprofilen hos E+N Arkitektur

E+N Arkitektur har pr. 1. november ansat Pernille Christensen som et led i en strategisk indsats på kulturarvsområdet. Pernille har 10 års erfaring som arkitekt hos ERIK Arkitekter (tidl. Brøgger Arkitekter og Erik Møller Arkitekter) og Varmings Tegnestue. 

”Vi er stolte af at kunne præsentere endnu en stærk kulturarvsprofil på tegnestuen. Pernille har en bred baggrund, som passer ideelt til vores måde at arbejde på, fordi hun både kan udvikle, projektere og styre byggesager i mål, så kunderne kan få samme kontaktperson fra start til slut. Med tegnestuens erfaringer i ryggen giver det os endnu bedre mulighed for at tilbyde en kompetent og rationel rådgivningspakke på højt niveau for både skitsering, byggeteknik, økonomistyring og arkitektonisk kvalitet – det glæder vi os til”, siger tegnestuens adm. direktør, Jesper Back.

Foruden Pernilles store tegnestueerfaring har hun fra 2015-2018 taget en NORDMAK master (Nordisk master i arkitektonisk kulturarv) fra Arkitektskolen Aarhus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Arkitekturskolan ved KTH i Stockholm og Aalto Universitetet i Helsinki for kvalificering af sin kulturarvsprofil.

Pernille Christenses ansættelse sker som led i at styrke Team E, der revitaliserer kulturarv og istandsætte kirker samt fredede og bevaringsværdige bygninger. 
 

Oktober 2018

Rømerhus vinder Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2018!

Vi er meget beærede over at være blevet tildelt prisen og takker Bestseller, Søren Jensen og Aarhus Kommune for det gode samarbejde. Alle de nominerede projekter bliver udstillet på Dokk1. Tillykke til de andre vindere og nominerede - læs mere om dem her:

https://stiften.dk/aarhus/Tre-aarhusianske-perler-vinder-fornem-arkitekt...

Juli 2018

Fremtidens Herregård

Vi glæder os over, at være en del af Realdanias flotte udgivelse "Fremtidens Herregård" med tre af vores projekter: Villerup Hovedgaard, Grønnessegaard og Tranekær Slot.

Bogprojektet er en kulmination på Realdanias kampagne "Fremtidens Herregård", som siden 2008 har været med til at puste nyt liv i de historiske bygninger med fremsynede ideer og initiativer. 

Anbefalelsesværdig læsning - læs også mere om projektet her: 
https://www.fremtidensherregaard.dk/

Juni 2018

Nomineret til RENOVER PRISEN 2018

Vi glæder os over, at Rømerhus er blandt de 6 nominerede ud af 182 indstillede projekter.

”Årets indstillede projekter er meget alsidige. Det opleves i de projekter, der er nomineret, hvor vi både har en privat bondegård og et stort mode- og kontorhus. Det er RENOVER prisens formål at fremhæve forbilledlig renovering til inspiration for andre, og man må sige, at årets nominerede projekter har potentiale til at inspirere til mange forskellige renoveringer,” siger Gøsta Knudsen, tidligere stadsarkitekt i Aarhus og formand for nomineringsudvalget."

Vinderen kåres ved en prisfest den 6. september.

Juni 2018

Eksisterende personer i nye roller

Som et led i den fortsatte udvikling af tegnestuens teamstruktur og ledelse har tegnestuen udpeget nye personer til at bistå ledelsen i den daglige drift og den faglige udvikling. Team E arbejder med kulturarv, Team N stiller skarpt på infill og nybyggeri, og Team + binder eksisterende og nyt sammen ved at rendyrke byggeteknik, materialer og konstruktion.

Ny co-leder på team E

Lise Breum Knakkergaard indtræder 1/6-2018 i rollen som Co-leader på team E, og vil fremadrettet sammen med Teamleder Jesper Back varetage den overordnede udvikling af tegnestuens vækstende portefølje af kulturarvsopgaver rundt omkring i hele landet. Teamlederne har det overordnede ansvar for at varetage salg, udvikling og kvalitetssikring af team E´s projekter. De bistås af teamets øvrige partnere og medarbejdere i den daglige drift af sagerne. Lise har stor erfaring med udvikling af kulturopgaver og tegnestuens metoder. Hun har været tilknyttet tegnestuen både i sin studietid som praktikant og studieansat. Herefter igen som restaureringsarkitekt efter en periode på andre tegnestuer i byen. Hun vil i fremtiden særligt tage vare på den fortsatte udvikling af tegnestuens metode og faglighed i forbindelse med teamets projekter. 

 

Christina Ahrens indtræder i rollen som tegnestuekoordinator 1/6-2018.

For at styrke koordineringen mellem de forskellige teams opgaver og driften af tegnestuens dagligdag har tegnestuen samlet en række funktioner i en rolle som ”tegnestuekoordinator”. Målet er at styrke sammenhængen mellem økonomi og planlægning samt kontakten til den daglige drift for på den måde at højne kvaliteten af projekterne.  Det er intentionen at koordinatorrollen bliver en samlende støttefunktion for tegnestuen, partnere, teamledere og medarbejdere. Christina vil således komme til at udgøre et dagligt bindeled mellem medarbejdere og den overordnede styring. Christina har været ansat på tegnestuen siden 2006, og har gennem arbejdet med en lang række projekter siden da oparbejdet en stor erfaring med tegnestuens metoder og alle processer i et projekts forløb. De kan nu implementeres direkte i hele tegnestuens produktion.

Maj 2018

Ombygningen af Sct. Nicolai Kirke i Vejle skal i gang

Ombygningsprojektet tager udgangspunkt i en udnyttelse af de eksisterende rum i kirkens tårn og sidebygninger. Sognegårdsfaciliteterne bliver flettet ind i kirkens rum, så der bliver tale om et integreret hele. Pulpituret udvides i hele kirkens bredde, og alteret fremrykkes, så der kan blive et nyt møderum i korets østende. Tårnets sidebygninger ombygges, så der kan etableres en bedre trappe, nyt anretter køkken og flere toiletter.

Der etableres bedre tilgængelighed i kirken. I kirken udføres en generel indvendig istandsættelse af vægge, hvælv og kirkens inventar m.m.

 

E+N Arkitektur arbejder med alt fra indvendige og udvendige istandsættelser af middelalderens kirker, kirkegårde, graverfaciliteter, istandsættelser af nuværende præstegårde og opførelse af nye sognehuse og kirker.

 

Foto før istandsættelsen, Sct. Nicolai Kirke, Vejle.

Maj 2018

Skovriddergaarden

Stort tillykke til Anne Sofie og Kennet med deres nye hjem i Skovriddergaarden! Vi glæder os over at have fået betroet opgaven med totalrenoveringen af det beundringsværdige bygningsværk. Læs Stiftens dækning af den helt særlige opgave.

Foto: Stiften

April 2018

E+N er landet i Kangerlussuaq!

Tegnestuen har sendt en ekspedition til Grønland for at lave en helhedsplan for øens tre Sømandshjem. De kommende 9 dage skal vi rundt og besøge de tre hjem, som ligger placerede på Grønlands vestkyst i byerne Aasiaat, Sisimiut og Nuuk. Helhedsplanen skal hjælpe Sømandsmissionen med at kigge ud i fremtiden og bliver et redskab som de kan planlægge, udvikle og prioritere efter. Som altid udvikler vi idéerne med udgangspunkt i arbejde på stedet. Første stop er Sømandshjemmet i Aasiaat. Vi glæder os over samarbejdet!

Marts 2018

Lindved Hovedgård

Istandsættelsen af det fredede gårdanlæg Lindved Hovedgård har stået på i mere end to år. Maleren er i gang med de sidste penselstrøg. E+N Arkitektur har i samarbejde med restaureringsarkitekt Bue Beck varetaget arbejdet som restaureringsarkitekt med løbende tilsyn og byggeledelse.

  

Lindved Hovedgaard ligger syd for Odense. Det oprindelige renæssancehus blev opført omkring år 1600. Hovedgården blev opført som en selvstændig herregård der tilhørte familierne Marsviin og Bille, men fra 1691 til 1798 fungerede den som ladegård under Bramstrup Gods. Historien er lang og spændende. Hovedgården er nu fremtidssikret med godt håndværk og med traditionel byggeteknik.

 

E+N Arkitektur arbejder med historiske bygninger og fredede- og bevaringsværdige bygninger; kirker, by- og landhuse, industrianlæg, klostre, slotte og herregårde.