Sortering

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

 

December 2012

5 vundne SKI-rammeaftaler for Administration og Kultur

E+N Arkitektur A/S er repræsenteret med fem SKI-rammeaftaler for Administration og Kultur, både selvstændigt i alle landsdele og i konsortium med Kant Arkitekter for de østlige landsdele.
Vi kan tilbyde rådgivning indenfor såvel nybyggeri som istandsættelser, idet vores særlige kernekompetence ligger i at udvikle og skabe projekter i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt. Kultur- og administrationsbyggeri er et af vores primære arbejdsområder. Af nyere byggerier kan blandt andet nævnes avis-redaktion og butikker på Banegårdspladsen i Aarhus, ny velkomstbygning til Spøttrup Borg, regionshovedkvarterer og filialer for Sydbank i Flensborg, Slagelse og Ringsted, indretning af det tidligere statshospital i Middelfart til hovedsæde for Uhrenholt-koncernen samt istandsættelse af ruinen ”St. Nikolai Kultudralen” i Visby, Sverige til scene for klassisk musik. Der er på tegnestuen særligt stort fokus på materialekvaliteter og stoflighed og stor vilje til at forfølge kvalitet fra helhed til detalje.

SKI-aftalen erstatter EU-udbudspligt og annonceringspligt, så bygherrer kan spare tid og økonomi og hurtigt få rettet fokus på løsning af projektet.

December 2012

Julen 2012

Tegnestuen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi holder lukket fra d. 22. december til og med d. 1. januar.

November 2012

Indvielse af "Ladegården"

D. 25. November blev det nye sognehus ved Hals Kirke kaldet "Ladegården" indviet i regn og blæst. En festgudstjeneste med prædiken startede den festlige begivenhed, efterfulgt af et traktement for indbudte gæster med taler af bl.a. provsten, biskoppen og arkitekten. 

Hals Kirke er senromansk og en af landets største landsbykirker. Den fremstår ensartet med hvidkalkede facader med store markante stræbepiller og røde tegltage.

Sognehuset sammensættes af tre enkle bygninger med røde tegltage; den eksisterende graverbygning, en ny kontorfløj og en ny salsbygning. De to længehusfløje bindes sammen af en let glas-bygning med store udhæng, der rummer indgangsområde og køkken. Et mødekøkken udformes som en central mønstermuret teglrotunde, der vil markere sig stærkt gennem indgangsbygningens glasfacader. De nye bygninger bliver kalket hvide i foråret.

September 2012

Indvielse af menighedshuset ved Hvidovre Kirke

Hvidovre Kirke kunne kunne lørdag den 29. september fejre indvielsen af det nye menighedshus ved kirken; Magistergården. Kirkeværge Torben Olesen havde medbragt hammer og mejsel i stedet for en saks til klipning af den røde snor. Hvidovre Brassband og Roskilde Domkirkes Drengekor stod for den musikalske underholdning.

Menighedshuset er opført i gule genbrugsmursten tilpasset kapellet og den eksisterende præstebolig, og føjer sig som et enkelt længehus blidt ind i de historiske omgivelser mellem kirkegård, kirke og kirkeplads.
Vundet i indbudt arkitektkonkurrence.

September 2012

Studietur 2012

Tegnestuen har været på studietur til Tyskland, Holland og Belgien. Fokus på turen lå på egne restaurerings-, konverterings- og nybygprojekter:
Klosterstätte Ihlow
Klooster Ter Apel
Stadsfestzaal Antwerp 
Entre Deux shopping arcade i Maastricht 

Juli 2012

Sommerferie 2012

Tegnestuen holder sommerferielukket i ugerne 29-30-31. Vi er tilbage igen mandag d. 6. august 2012. Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Maj 2012

En festlig dag på Hindsgavl Slot

Tegnestuens nye navn blev søsat ved en spændende dag på Hindsgavl Slot.
 

Maj 2012

Program for dagen på Hindsgavl

11. maj 2012 i Agerumsladen på Hindsgavl Slot

14.00                     Velkomst - Finn Larsen, E+N Arkitektur
14.45                     Introduktion - Lars Nicolai Bock, Arkitektskolen i Aarhus
15.00                     Tegnestuen engang - Peder Elgaard, EMA
15.15                     Bygningskulturarven på tegnestuen – Jesper Back, E+N Arkitektur
16.00                     Rundvisninger i ladegårdsanlægget
18.00                     Afslutning
 

Maj 2012

Gratis bustransport

I forbindelse med tegnestuens arrangement på Hindsgavl Slot fredag d. 11. maj er der mulighed for at tilmelde sig gratis bustransport fra Århus til slottet.
Afgangstidspunktet er kl. 12.30 fra Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5.
Ligeledes er der mulighed for hjemtransport fra Hindsgavl Slot til Århus ved arrangementets afslutning kl. 17.
Tilmelding skal ske senest torsdag d. 10. maj på telefon 86 14 95 00. For nærmere information kan tegnestuen kontaktes på samme telefonnummer.

Maj 2012

Markering af navneskift på Hindsgavl d.11. maj kl. 14.00

I forbindelse med tegnestuens navneskifte vil vi gerne invitere alle samarbejdspartnere, kunder og andre venner af huset til et spændende arrangement i tegnestuens nyafsluttede projekt i agerrumsladen på Hindsgavl Slot, fredag d. 11. maj kl. 14.00. Der vil vi blive budt på et let traktement, et par spændende faglige oplæg samt mulighed for rundvisning i det nyistandsatte ladegårdsanlæg.

Hold øje med nyhedssiden, der vil løbende blive lagt mere information om arrangementet ud.
Vi håber at se jer alle…

April 2012

Sydbank i Ringsted flytter ind

Den eksisterende bygning fra 1970 er udført som en in-situ støbt betonkonstruktion. De bærende søjler i facaderne står både inde og ude, hvilket skaber en ikke ubetydelig kuldebro og dermed dårligt indeklima og højt energiforbrug. Den ikke-tidssvarende alu-facade er meget dårligt isolerende og spiller arkitektonisk ikke sammen med facaderækken mod gaden.
Intentionen med ombygningen har været at opnå en arkitektur, der tilpasser sig byen, er energirigtig og som har et godt indeklima samt en tidssvarende indretning. I eksteriør udmønter dette sig i et nyt tegltag med tilpasset gesims samt en plan facade i røde tegl med udfyldninger i lyst murværk, som reference til dannebrogsvinduet.

April 2012

Exners Tegnestue A/S hedder nu E+N Arkitektur A/S

I mere end 50 år har tegnestuen haft navn efter familien Exner, men nu arbejder vi videre under et nyt navn der signalerer, hvad vi laver: E+N. Eksisterende plus Ny Arkitektur. Vi skaber arkitektur i spændingsfeltet mellem eksisterende og nyt ved at arbejde innovativt med både historisk arkitektur og nybyggeri. Navnet er nyt men tegnestuen, vores værdier og metode er den samme.

Marts 2012

1. spadestik til Hals Sognehus

D. 19. Marts blev spaden sat i jorden for at markere starten på byggeriet af "Ladegården" som bliver navnet på det nye sognehus ved Hals Kirke.

Hals Kirke er senromansk og en af landets største landsbykirker. Den fremstår ensartet med hvidkalkede facader med store markante stræbepiller og røde tegltage.

Sognehuset sammensættes af tre enkle hvidkalkede bygninger med røde tegltage; den eksisterende graverbygning, en ny kontorfløj og en ny salsbygning. De to længehusfløje bindes sammen af en let glas-bygning med store udhæng, der rummer indgangsområde og køkken. Et mødekøkken udformes som en central mønstermuret teglrotunde, der vil markere sig stærkt gennem indgangsbygningens glasfacader.

Vundet i indbudt konkurrence.

Marts 2012

Planlægning af studietur 2012

Tegnestuen planlægger studietur i august til Holland og Belgien. Fokus på turen vil ligge på restaurering, konvertering og nybyg - og selvfølgelig lidt egne arbejder.