Sortering

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

 

December 2011

Karen Exner træder ud af Exners Tegnestue A/S

Efter en periode med løsere tilknytning, er Karen Exner 1. december 2011 trådt ud af Exners Tegnestue.

Karen Exner er vokset op med tegnestuen og har helt fra barnsben haft sin daglige gang mellem tegninger og tegneborde på tegnestuen i hjemmet hos Inger og Johannes Exner. Senere har hun
bidraget i arbejdet på tegnestuen med ansættelser siden 1978. I 1999 videreførte hun, sammen med Anna Mette Exner og Finn Larsen, Exners tegnestue efter Inger og Johannes Exner. Karen har været en afgørende arkitektonisk drivkraft i videreførelsen og udviklingen af tegnestuens specielle ånd og fornemmelse for arkitektoniske virkemidler. I samspil med de øvrige partnere og ansatte er tegnestuens ånd og arkitektoniske værdier og idéer blevet skærpet og udviklet. Karen har med sin særlige sans for bygningens karakter og væsen stået som garant for at videreføre den særlige Exner stemning til tegnestuens projekter og medarbejdere.

Af særlige projekter kan f.eks. fremhæves Hindsgavl Slot, Spøttrup Borgs velkomstbygning, Århus Stiftstidende, Århus Bymuseum, Teknisk Forvaltning i Vejle, Skæring Kirke, Rønne Theater

December 2011

Jesper Back - Ny partner i Exners Tegnestue A/S

1. december 2011 indtræder Jesper Back som partner i Exners Tegnestue A/S som et led i at styrke den positive udvikling, som tegnestuen oplever i arbejdet med kerneområdet omkring genanvendelse og udvikling af kulturarven.
 
Jesper har været en del af tegnestuen siden 2004. Han har bevist sit arkitektoniske og organisatoriske talent i en række markante konkurrencer og projekter, bl.a. konvertering af Ridehuset ved Frederiksberg Slot, transformationen af Søgård Hovedgård samt flere store internationale projekter i historiske bymidter, som bl.a. shopping arkaden Entre Deux i Maastricht og indkøbscenteret Forum Valle Aurelia i Rom.

Med sin erfaring og uddannelse fra Arkitektskolen i Aarhus, Institut for Kulturarv, vil Jesper være med til at styrke og sikre den fortsatte udvikling af tegnestuens værdier, organisation og faglige kerneområder. Tegnestuens visioner bliver fortsat at udvikle og skabe projekter i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt, at udvikle og genanvende kulturarven samt videreudvikle det gode og positive samarbejde.

December 2011

Julen 2011

Tegnestuen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi holder lukket fra d. 24. december til og med d. 1. januar.

November 2011

Praktikplads tilbydes - forår 2012

Med et spændende forår i vente har tegnestuen igen mulighed for at tilbyde en praktikplads.

Tegnestuen er altid interesseret i ansøgninger fra arkitektstuderende eller konstruktørstuderende, der har lyst til at prøve kræfter med praksis.

Din ansøgning ledsaget af relevant CV og eksempler på udvalgte referencer/projekter sendes til Exners Tegnestue, Skt. Clemens Torv 8, 8000 Århus C.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 86 14 95 00 eller mail: exner@exn.dk

Oktober 2011

Læsø museumshus vundet

Exners Tegnestue har vundet en indbudt konkurrence om et nyt museumshus på Læsø. Projektetforslaget omfatter en om- og tilbygning af Byrums gamle købmandsgård. Den gamle købmandsgård restaureres og føres tilbage til sit oprindelige udtryk, og der tilføjes tre nye bygninger, der tilsammen danner et gårdrum. De tre nye bygninger er simple huse med bræddetag samt træbeklædte eller pudsede facader. De opføres som fritstående bygninger, der forbindes med lette glasgange, og husene placeres således, at købmandsgården får en mere værdig placering på torvet. Stedets særlige karakter i form, materialer og belægninger understøttes i bygningskomplekset hovedgreb; naturen som møder byen.

September 2011

Rejsegilde for Hvidovre Sognegård

Fredag den 2. september blev der holdt rejsegilde for Hvidovre Sogns nye sognegård. Den nye sognegård er en tilbygning til- samt ombygning af den bevaringsværdige tidligere præstebolig. Den nye bygning ligger som afgrænsning mellem kirkepladsen og kirkegården og tilpasser sig med facader i genbrugsmursten de omkringliggende bygninger.

August 2011

Indvielse af Agerumsladen på Hindsgavl Slot

Den 14. august var der officiel indvielse af Agerumsladen på Hindsgavl Slot. Indvielsen markerer afslutningen på syv års restaurering og transformation af det trelængede anlæg, der er blevet konverteret til et moderne konferencecenter med rod i historien.

Juli 2011

Sommerferie 2011

Tegnestuen holder sommerferielukket i ugerne 29-30-31. Vi er tilbage igen mandag d. 8. august 2011. Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Maj 2011

Hals Sognegård

Exners tegnestue har vundet 1. præmie i en indbudt konkurrence om ny sognegård ved Hals Kirke.
Hals Kirke er senromansk og en af landets største landsbykirker. Den fremstår ensartet med hvidkalkede facader med store markante stræbepiller og røde tegltage.
Sognehuset sammensættes af tre enkle hvidkalkede bygninger med røde tegltage; den eksisterende graverbygning, en ny kontorfløj og en ny salsbygning. De tre længehusfløje bindes sammen af en let glas-bygning med store udhæng, der rummer indgangsområde og køkken. Et mødekøkken udformes som en central mønstermuret teglrotunde, der vil markere sig stærkt gennem indgangsbygningens glasfacader.