Juni 2016

Vinder af konkurrencen om sognegård i Bryndum

E+N Arkitektur har i samarbejde med underrådgiveren Constructa vundet konkurrencen om en ny sognegård i Bryndum ved Esbjerg. Sognegården skal opføres på et grønt areal overfor Bryndum Kirke, en af Danmarks fineste kvaderstenskirker, og vil her være med til at styrke bymiljøet omkring kirkepladsen som byens samlingssted.

Uddrag fra dommerbetænkningen:
”Det er et forslag, som trods sin beskedne fremtoning, vil blive et markant tredje bygningsanlæg omkring kirkepladsen. Med sin klassiske udformning og det transparente murværk åbner bygningerne sig op og byder besøgende velkomne, til et smukt udformet og velbelyst ankomstrum, som favner alle væsentlige velindrettede og organiserede funktioner.”

Bryndum sognegård vil blive et dynamisk og moderne hus med traditionelt snit efter lokalplanens krav, som tilføjer nye rumlige kvaliteter til byen. Bryndums borgere får nu flere steder at kunne samles; på kirkepladsen i forlængelse med sognegårdens forplads; herfra med direkte grøn sammenhæng i det store sydvestvendte haverum, sognegårdens åbne centrale opholdsrum og i selve sognegårdssalen.

Konkurrencen var en indbudt konkurrence med deltagelse af Brøgger Arkitekter/Erik Møller Arkitekter samt Creo arkitekter.