November 2020

Tredje og sidste temahistorie om Skovskolen på Eldrupgård.

Helhedsplanen for den fremtidige Skovskole på Eldrupgård omfatter mange delprojekter der rummer særlige pointer og vi vil uddybe vores arbejde gennem en serie af fortællinger. Tredje og sidste temahistorie handler om den nye skovtårne.

 

Formet af skoven i skoven

Ved skovbrynet mod nord placeres 7 skovtårne indeholdende kollegieværelser, en ny og unik boform i skoven. Hovedgrebet udspringer af stedets funktion som Skovskole samt potentialet i at komme op i højden blandt trækronerne med udvalgte kig til omgivelserne. 

Bygningstypen sætter et minimalt fodaftryk på naturgrunden og bevarer således mest mulig af det urørte græs- og skovbundsareal - en bæredygtig tankegang som giver ræson på et grønt kraftcenter for arbejdet med skov og natur på Eldrupgård.

 

Kollegiet

Skovtårnene varieres i højden med fire tårne på fem etager og tre tårne på fire etager. De høje tårne placeres yderst - henholdsvis mod de to veje - af hensyn til brandforhold. De varierende bygningshøjder og variationen i terrænet betyder at tårnene bølger op og ned sammen med trækronerne.      

I de høje tårne indrettes 12 kollegieværelser, mens der i de lave tårne indrettes 9 værelser. Værelserne er 12,5 netto kvadratmeter og indeholder et optimeret opholdsrum med indbygget seng, skrivebord og klædeskab samt adgang til eget toilet og bad. Hvert værelse får dagslys fra flere sider hvis præcise placering afstemmes med udsigtsforhold.  

 

Modulerbart byggesystem

Skovtårnene udvikles som et rationelt og modulerbart byggesystem, der sikrer en nænsom berøring med skovarealet og reducerer byggeperioden på stedet.

Tårnene konstrueres med udgangspunkt i en platform båret af punktfundamenter og hævet over terræn, så skovbunden visuelt får lov at løbe ind under bygningerne.

I tårnenes underetage indrettes fællesfaciliteterne. Facaderne udføres her primært i glas, så der skabes transparens gennem underetage og god kontakt til de nære omgivelser. Fra platformen etableres trappekernen med en toløbstrappe, som fra hvertrepos skaber adgang til værelsesmodulerne. Turen op gennem trapperummet er en oplevelse i sig selv med nære kig til trækronerne og lange kig over landskab og skov.

Værelsesmodulerne stables i tre sektioner, der forskydes med en halv etage qua trappeforløbet. Skovtårnene aftrappes således i sin afslutning foroven og sammen med glasspalterne mellem sektionerne opnås en slank og elegant karakter.

I skovtårnene vil kollegieværelserne med fordel kunne laves som præfabrikerede apterede rumelementer i CLT (cross laminatet timber) med vægge, gulv og loft med udsparringer ved vinduer og døre. Således kan modulerne kranes på plads i stabler på henholdsvis 3 og 4 etager og afsluttes med tagskiver. Modulerne fabrikeres på værksted under kontrollerede forhold og udsættes dermed minimalt for vejrlig hvorved byggetiden på pladsen reduceres.

 

Facader

Skovtårnenes facadekarakter spiller sammen med længehusenes træbeklædning - ved et overordnet system af lodrette reglar, som understreger tårnenes vertikalitet og slanke profil med mellemliggende tilbagetrukket listebeklædning.

Ved vinduesåbningerne arbejdes der med listebeklædte skodder, som kan graduere værelsernes grad af lukkethed/åbenhed mod omgivelserne. Når skodderne er lukkede om aftenen, vil lyset fra værelserne flimre ud gennem listebeklædningen.