April 2012

Sydbank i Ringsted flytter ind

Den eksisterende bygning fra 1970 er udført som en in-situ støbt betonkonstruktion. De bærende søjler i facaderne står både inde og ude, hvilket skaber en ikke ubetydelig kuldebro og dermed dårligt indeklima og højt energiforbrug. Den ikke-tidssvarende alu-facade er meget dårligt isolerende og spiller arkitektonisk ikke sammen med facaderækken mod gaden.
Intentionen med ombygningen har været at opnå en arkitektur, der tilpasser sig byen, er energirigtig og som har et godt indeklima samt en tidssvarende indretning. I eksteriør udmønter dette sig i et nyt tegltag med tilpasset gesims samt en plan facade i røde tegl med udfyldninger i lyst murværk, som reference til dannebrogsvinduet.