Juni 2013

Røgen Kirke

Røgen kirke blev indviet ved en festlig gudstjeneste pinsedag den 19. maj ved biskop Kjeld Holm samt med deltagelse af Provst Anders Bonde og præst Mette Momsen. Røgen Kirke med kor og skib fra1200-tallet samt tårn fra 1864 ligger højt i det kuperede landskab i Røgen. Ved den netop afsluttede istandsættelse er kirkens kampestensfacader omfuget og de indvendige vægge rensede for plastmaling og nykalkede. I det enkle kirkerum koncentreres opmærksomheden om alterpartiet med det farvestærke altermaleri af Sven Havsteen Mikkelsen fra 1970. Farveholdningen på stolestaderne, sat af kunstneren i samklang med maleriets bund-nuancer, er bevaret. Prædikestolen er konservatoristandsat og der er indsat nyt orgel og et nyt enkelt granit-alterbord.