Maj 2018

Ombygningen af Sct. Nicolai Kirke i Vejle skal i gang

Ombygningsprojektet tager udgangspunkt i en udnyttelse af de eksisterende rum i kirkens tårn og sidebygninger. Sognegårdsfaciliteterne bliver flettet ind i kirkens rum, så der bliver tale om et integreret hele. Pulpituret udvides i hele kirkens bredde, og alteret fremrykkes, så der kan blive et nyt møderum i korets østende. Tårnets sidebygninger ombygges, så der kan etableres en bedre trappe, nyt anretter køkken og flere toiletter.

Der etableres bedre tilgængelighed i kirken. I kirken udføres en generel indvendig istandsættelse af vægge, hvælv og kirkens inventar m.m.

 

E+N Arkitektur arbejder med alt fra indvendige og udvendige istandsættelser af middelalderens kirker, kirkegårde, graverfaciliteter, istandsættelser af nuværende præstegårde og opførelse af nye sognehuse og kirker.

 

Foto før istandsættelsen, Sct. Nicolai Kirke, Vejle.