Juni 2009

Møntergården fase 2

Exners Tegnestue er blevet udvalgt til at gå videre til fase 2 i konkurrencen om ny udstillingsbygning og helhedsplan for Møntergårdskarreen i Odense. Tegnestuen indgår i team med landskabsarkitekt Preben Skaarup og Leif Hansen, rådgivende ingeniører. Møntergårdskarreen skal udbygges til et moderne museumskompleks, hvor eksisterende bevaringsværdige bygninger indgår i en harmonisk helhed med nye tidssvarende bygninger i høj kvalitet. Konkurrenceperioden for 2. fase afsluttes medio september 2009.