Oktober 2011

Læsø museumshus vundet

Exners Tegnestue har vundet en indbudt konkurrence om et nyt museumshus på Læsø. Projektetforslaget omfatter en om- og tilbygning af Byrums gamle købmandsgård. Den gamle købmandsgård restaureres og føres tilbage til sit oprindelige udtryk, og der tilføjes tre nye bygninger, der tilsammen danner et gårdrum. De tre nye bygninger er simple huse med bræddetag samt træbeklædte eller pudsede facader. De opføres som fritstående bygninger, der forbindes med lette glasgange, og husene placeres således, at købmandsgården får en mere værdig placering på torvet. Stedets særlige karakter i form, materialer og belægninger understøttes i bygningskomplekset hovedgreb; naturen som møder byen.