December 2011

Karen Exner træder ud af Exners Tegnestue A/S

Efter en periode med løsere tilknytning, er Karen Exner 1. december 2011 trådt ud af Exners Tegnestue.

Karen Exner er vokset op med tegnestuen og har helt fra barnsben haft sin daglige gang mellem tegninger og tegneborde på tegnestuen i hjemmet hos Inger og Johannes Exner. Senere har hun
bidraget i arbejdet på tegnestuen med ansættelser siden 1978. I 1999 videreførte hun, sammen med Anna Mette Exner og Finn Larsen, Exners tegnestue efter Inger og Johannes Exner. Karen har været en afgørende arkitektonisk drivkraft i videreførelsen og udviklingen af tegnestuens specielle ånd og fornemmelse for arkitektoniske virkemidler. I samspil med de øvrige partnere og ansatte er tegnestuens ånd og arkitektoniske værdier og idéer blevet skærpet og udviklet. Karen har med sin særlige sans for bygningens karakter og væsen stået som garant for at videreføre den særlige Exner stemning til tegnestuens projekter og medarbejdere.

Af særlige projekter kan f.eks. fremhæves Hindsgavl Slot, Spøttrup Borgs velkomstbygning, Århus Stiftstidende, Århus Bymuseum, Teknisk Forvaltning i Vejle, Skæring Kirke, Rønne Theater