Juni 2008

Bispetorvet i Aarhus

Tegnestuen er blevet tildelt en 1. præmie i Århus Kommunes konkurrence om den fremtidige indretning af Bispetorvet. Forslaget blev udarbejdet i en projektgruppe sammen med arkitekterne Inger og Johannes Exner, Bue Beck og Lars Nicolai Bock.

Der er tale om et tredelt forslag, som med med tre lag af tilføjelser til byrummet forstærker og tilfører torvet nyt liv.
Version 1 forstærker den oprindelige idé med muren og den omkransende træbeplantning.
Derudover flyttes rytterstatuen ud af Domkirkens skygge og foreslåes flyttet til Lilletorv, hvor den rider mod Domkirken.
Version 2 tilføjer en Agora til markeds- og kulturelle aktiviteter.
Version 3 tilføjer et tårn med udsigt til torvet, byens tage og landskabet omkring byen.