November 2012

Indvielse af "Ladegården"

D. 25. November blev det nye sognehus ved Hals Kirke kaldet "Ladegården" indviet i regn og blæst. En festgudstjeneste med prædiken startede den festlige begivenhed, efterfulgt af et traktement for indbudte gæster med taler af bl.a. provsten, biskoppen og arkitekten. 

Hals Kirke er senromansk og en af landets største landsbykirker. Den fremstår ensartet med hvidkalkede facader med store markante stræbepiller og røde tegltage.

Sognehuset sammensættes af tre enkle bygninger med røde tegltage; den eksisterende graverbygning, en ny kontorfløj og en ny salsbygning. De to længehusfløje bindes sammen af en let glas-bygning med store udhæng, der rummer indgangsområde og køkken. Et mødekøkken udformes som en central mønstermuret teglrotunde, der vil markere sig stærkt gennem indgangsbygningens glasfacader. De nye bygninger bliver kalket hvide i foråret.