Marts 2020

Hvordan ser fremtidens kirke ud?

E+N Arkitektur har deltaget i konkurrencen om at opføre en ny kirke i Hvinningdal ved Silkeborg. Det blev desværre ikke til en sejr i denne omgang. Alligevel har vi lyst til at fortælle lidt om de tanker som ligger bag vores bidrag og som vi mener er nogle af de ingredienser, der skal til for at skabe fremtidens kirke. 

Vores forslag tager afsæt i den middelalderlige tradition, som en kulmination på det landskabelige træk med et markant bygningsværk på toppen af bakken – et landmark som identitetsskaber og omdrejningspunkt for lokalområdet. Der trækkes referencer til de historiske domkirker, hvor en sammensætning af saddeltagsbygninger over tid har frembragt en rig og varieret arkitektur, som formidler det funktionelle hierarki og de sammenhængende, opadstræbende rumligheder. Vores vision er således at skabe en kirke hvor fortiden får lov at tale, nutiden kan leve og fremtiden kan udvikles.

 

Den multifunktionelle kirke
Programmet for den nye kirke i Hvinningdal lægger sig i strømmen på de sidste 10-15 års udvikling i kirkelivet. Behovet viser sig ved en større mangfoldighed i gudstjenester og kirkerummets anvendelse end blot den traditionelle højmesse. Dette store spænd af aktiviteter sætter krav til et fleksibelt og foranderligt kirkerum som også kan imødekomme nye behov i fremtiden. Udover at bygge i gedigne materialer med langtidsholdbar byggeteknik, er det her kirkens robusthed ligger – at kunne forblive relevant som rammen om kirkelivet de næste 100 år.

Derfor foreslås en kirke der forener det multifunktionelle kirkerum med det arkitektonisk helstøbte. Et åbent kirkerum der kan tilpasses det enkelte arrangement ved rumlige sammenlægninger og adskillelser samt ved en let og fleksibel indretning - vel at mærke uden konsekvenser for den rumlige sammenhængskraft.   

 

Fællesskabet
Det centrale emne i forslaget er fællesskab. Den kristne kirke opstår nemlig, når forsamlingen af sognets menighed finder sted. Kirken er menighedens hus – et sted for forsamling, hvor høj som lav mødes omkring det kristne fællesskab.

Vi mener at kirken skal samle menigheden. Derfor giver vores forslag et bud på hvordan udformningen af kirkerummet kan understøtte fællesskabet, som uanset størrelse – med og uden konfirmandlokaler, opleves som én arkitektonisk og rumlig helhed, under en sammenhængende konstruktion. Kirken er således formgivet indefra og ud med fællesskabet som omdrejningspunkt.