December 2008

Hvidovre Sognegård

Efter flere års forberedelse udskrev Hvidovre Menighedsråd i august 2008 en indbudt arkitektkonkurrence med det formål at fremkalde forslag til et nyt menighedshus ved Hvidovre Kirke.

Ønsket var en løsning, der omfattede en bevaring og hensigtsmæssig indretning af det eksisterende menighedshus' hovedbygning - den tidligere præstebolig - kombineret med en større ny tilbygning. sammenbygget med hovedhuset.

En enig dommerkommité indstillede forslaget fra Exners Tegnestue til vinder af konkurrencen.

Læs mere om Hvidovre Kirke