Januar 2020

Godt nytår!

2019 har igen været et spændende år for tegnestuen. Som sidste år har det på de ydre linier været kendetegnet af stor synlighed og anerkendelse omkring tegnestuens faglighed og realiserede projekter. På de indre linier er der gennemført nogle afgørende skridt af tegnestuens langsigtede strategi for organisationsudvikling. Vi er klar til at tage imod det nye årti! Tegnestuen har i årets løb varetaget spændende opgaver for både nye og eksisterende bygherrer rundt omkring i Danmark, der alle er gennemført i høj kvalitet. I år har vi udvidet aktivitetsområdet til Grønland, hvor en række nye projekter er under udvikling. Herudover er der udviklet en række målrettede salgsprojekter og relationer, der peger fremad i de kommende år. I år har tegnestuen modtaget anerkendelse med tildelingen af Hjørring Kommunes arkitekturpris for projektet på Villerup Hovedgård samt fået rosende omtale i Kolding Kommune for projektet Villa Fode på Fjordvej i Kolding.

Vi har i årets løb arbejdet videre med organisationsudviklingen bygget op omkring de 3 teams - E,+ og N - som fagligt og forretningsmæssigt stiller skarpt på tegnestuens spidskompetencer. I år har vi fuldført tre væsentlige skridt, som peger langt frem i det nye årti: På team E tiltrådte co-leder Lise Breum Knakkergaard som partner i juli måned og har med sin høje faglighed allerede bidraget til at fortsætte tegnestuens fokus på udvikling af kulturarvsprojekter. På det overordnede plan har teamleder for Team N – Thomas Friis – suppleret direktionen for at understøtte tegnestuens ambition om at både tegnestuens ledelse og projekter drives i en tæt kombination af erfaring og høj faglighed. Suppleringen af direktionen har givet anledning til en styrkelse og intensivering af organisationsudviklingen i årets løb. Som en direkte effekt af dette arbejde har tegnestuen i år gennemført et strategisk opkøb af virksomheden SPOT architecture ApS, som vil supplere både ledelsen, tegnestuens nybygningsfaglighed på Team N og tegnestuens generelle udvikling i de kommende år. Ambitionen er en fælles vækststrategi i kvalitet, faglighed og projekter. 1. oktober 2019 flyttede Andreas, Allan, Torben og Jostein ind i Rømerhus og supplererede tegnestuens kompetencer ift. både netværk, projektledelse, visualisering og 3D projektering af projekter i høj kvalitet.

Vi ser med andre ord virkelig frem til det nye årti, som vi har store ambitioner for. Vi vil fortsat insistere på, at der i alle projekter arbejdes intensivt med at fastholde det positive samarbejde og skabe kvalitet i projekterne frem for alt.
Vi holder reception fredag 31/1-2019, fra kl 16.00 i tegnestuens lokaler på toppen af Rømerhus, som et festligt startskud på de nye muligheder for tegnestuen.

Håber at se så mange som muligt.
Godt nytår!