November 2009

Godsbanearealerne

Citeret fra dommerbetænkningen:

"Set ud fra en samlet arkitektonisk vurdering er projektet på det bedst tænkelige niveau. Det eksisterende bygningsanlæg er overbevisende behandlet, hvad angår fleksibilitet, funktionel disponering og arkitektonisk udformning. Godsbanehallernes facader mod nordvest og sydøst er eksemplariske med den indlevede behandling af det eksisterende facadeudtryk, som med sit greb om de eksisterende bygninger spiller godt op til den meget markante bygning."

Læs mere om Godsbanen