Oktober 2008

Fremtidens Herregård

Tegnestuen er sammen med en projektgruppe bestående af Dansk Landbrugsrådgivning - Landscentret, Agrotech og Arkitektskolen i Aarhus blevet præmieret i Realdanias herregårdskampagne.

Det overordnede formål med projektet er at aktivere den bygningsmasse, som indeholder og omgiver godset Gyldensteens renæssance hovedbygning, og på den måde konvertere en stor årlig udgift til en aktiv del af forretningen. I samme proces tilføres der egnen en ny virksomhed, som udnytter herregårdens bygninger og jorder på en ny og tidssvarende måde, og som udvikler virksomheden Gyldensteen hen imod nye produktioner med fokus på naturmedicin og sundhed. Med udgangspunkt i en reetablering af de tidligere avlsbygninger, som nedbrændte i 1960, etableres der til virksomhedens nye formål en moderne erhvervs-/ forskningspark. En gevinst for Nordfyn vil være etablering af en virksomhed, som agerer dynamo for lokalsamfundet og tiltrækker højt uddannede medarbejdere.

Læs mere om projektet