August 2019

Fornyelse i partnerkredsen hos E+N

Restaureringsarkitekt Lise Breum Knakkergaard indtrådte 1. juli 2019 som partner i E+N Arkitektur A/S.

Restaureringsarkitekt Lise Breum Knakkergaard har stor erfaring og et særligt øje for udvikling af kulturarvsopgaver og tegnestuens metoder. Hun har været tilknyttet tegnestuen både i sin studietid som praktikant og studieansat. Herefter igen siden 2015 som restaureringsarkitekt efter en periode på andre tegnestuer i byen. Lise Breum Knakkergaard indtrådte 1. juni 2018 i rollen som Co-leder på team E, hvor hun sammen med Teamleder Jesper Back har varetaget den overordnede udvikling af tegnestuens portefølje af kulturarvsopgaver rundt omkring i hele landet. Hendes nye ansvarsområde ligger i direkte forlængelse af dette arbejde, og med partnerrollen får hun muligheden for i fremtiden at fortsætte den positive udvikling af tegnestuens metode og faglighed i forbindelse med både teamets projekter og ledelsen af tegnestuen. 

Lise tager stafetten videre efter partner og arkitekt Eva Holdgaard Jensen, der efter 24 gode år på tegnestuen har valgt at søge nye perspektiver og udfordringer. Eva vil i en overgangsperiode efter 1. juli være tilknyttet tegnestuen for at hjælpe med afslutningen af udvalgte igangværende sager. Eva har været ansat på tegnestuen siden 1995 og indgået som partner siden 2003. Eva har i sin tid på tegnestuen været involveret i udviklingen og realiseringen af både kulturarvs- og nybygningsopgaver som istandsættelser af middelalderkirker, fredede og bevaringsværdige bygninger og nybyggeri af blandt andet menighedshuse. Eva har med sit arkitektoniske talent bidraget væsentligt til at videreføre og udvikle tegnestuens specielle ånd og arkitektur.