Oktober 2019

E+N VINDER SOM DEL AF TEAM MØLLER & GRØNBORG UDVIKLINGSPLANERNE FOR SØNDERVIG OG HVIDE SANDE

 

Vi kan med stor glæde nu afsløre at vi som del af Team Møller & Grønborg er blevet udvalgt af Ringkøbing-Skjern Kom- mune at udarbejde udviklingsplanerne for både Søndervig og Hvide Sande.

 

De to kystbyer - som rummer unikke udviklingspotentialer og kulturmiljøer - skal med hjælp af udviklingsplanerne skabe sammenhæng og sikre, at kvalitet i oplevelsen følger med turismekapacitetsudvidelsen.

- Det helt centrale i udviklingen af både Søndervig og Hvide Sande bliver at holde balancen, så byerne bevarer deres charme og deres særpræg, og så en øget overnatningskapacitet og flere turister ikke bliver på bekostning af naturen eller på bekostning af de mennesker, der lever deres daglige liv i byerne, siger Søren Elbæk, 1. viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for styregruppen for hhv. Søndervig og Hvide Sande, og tilføjer:

- Team Møller & Grønborg’s bud var både interessante og nytænkende, og så inddrager de erfaringerne og idéerne fra forskningsprojektet Rethinking Tourism in a Coastal City, anerkender byernes særlige kvaliteter og tænker i helheder. Udviklingsplanerne for både Søndervig og Hvide Sande skal ruste kyst- og turismebyerne til fremtidens behov - til gavn for både fastboende, turister, erhvervsdrivende og andre aktører.

Team Møller & Grønborg, der ud over E+N, består af tegnestuen Møller & Grønborg, Urban Goods, turismeforsker Jørgen Ole Bærenholdt, Trafikplan, DHI, Oxford Research, Colliers International og Orbicon, ventes at aflevere et bud på en udviklingsplan for hhv. Søndervig og Hvide Sande i marts 2020.

- Vi opfatter det som et stort privilegium at kunne bidrage til at kvalificere udviklingen af både Hvide Sande og Søndervig og styrke stedernes landskabelige og arkitektoniske kvaliteter, siger Jens Christian Pasgaard, arkitekt hos Møller & Grønborg og projektleder på udviklingsplanen for Søndervig og Hvide Sande. Vi ser det samtidig som en stor fordel, at vi får lov at arbejde med begge kystbyer parallelt, så udviklingsplanerne tænkes i sammenhæng med hinanden, og der skabes synergi mellem de to steder. De to destinationer er allerede vigtige brikker på Vestkysten, men har potentialet til at blive nogle af landets mest attraktive destinationer.

 
Vi ser meget frem til de spændende opgaver og det fremtidige samarbejde.

 
FAKTA
Arbejdet med udviklingsplanerne for hhv. Søndervig og Hvide Sande bakkes op af Søndervig Beboerforening og Klittens Beboerforening, samt Hvide Sande Havn og Foreningen Havnen, og støttes økonomisk af bl.a. foreningen Realdania og Dansk Kyst og Naturturisme.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan gennemføres som et led i Realdanias indsats ”Vestkysten viser Vejen”, der har til formål at løfte Vestkystens kystbyer og attraktioner til gavn for alle, der bor ved og besøger den danske Vestkyst. Realdania har afsat i alt 40 mio. kr. til indsatsen, der ud over de strategisk-fysiske udviklingsplaner også skal støtte realisering af konkrete projekter og udvikle et fælles koncept for wayfinding på tværs af hele Vestkysten. Læs mere om indsatsen her: https://realdania.dk/projekter/vestkystenviservejen

Læs mere om Rethinking Tourism in a Coastal City her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/rethinking-tourism-in-a-coa...