December 2015

E+N Arkitektur styrker ledelsen

Erfaring suppleres nu med unge idéer hos E+N Arkitektur. På baggrund af en stigende interesse for projekter der kan tilføre den historiske bygningsmasse og bymidter projekter af høj kvalitet, fokuserer og styrker tegnestuen nu ledelsen med indtrædelsen af to unge profiler i partnergruppen. Tegnestuen er kendt for sin ekspertise i arkitektur i spændingsfeltet mellem gammelt og nyt. Ved at adskille den daglige og den faglige ledelse, har tegnestuen skabt forbedrede forudsætninger for at rendyrke kernekompetencerne og løfte fremtidens projekter til et nyt niveau.

”Vi ønsker at styrke vores nuværende ledelse og samtidig skærpe den faglige profil. Derfor indtræder arkitekterne Thomas Friis og Anders Glavind Jensen i ledelsen. Målet er også at igangsætte første del af et kontrolleret generationsskifte. Dermed sikrer vi, at vores stærke fagprofiler fortsat er omdrejningspunkt for tegnestuens udvikling nu og i fremtiden”, fortæller arkitekt og partner Jesper Back.

Han forklarer, at der er bygget teams op omkring tre centrale fagområder; Team E arbejder med kulturarv, Team N stiller skarpt på infill og nybyggeri, og Team + binder eksisterende og nyt sammen ved at rendyrke byggeteknik, materialer og konstruktion. Med den nye organisation kan tegnestuens ledelse understøtte disse teams endnu bedre, fordi nye og gamle partnere skærper deres fokus i dagligdagen.

Tre af partnerne vil fremover koncentrere sig om den overordnede drift og udvikling af tegnestuen og dens opgaver. De øvrige partnere og associerede partnere indtager rollen som faglige nøglepersoner, der understøtter ledelse og medarbejdere med udvikling og kompetencer på et højt niveau inden for kerneområderne. Dermed fremtidssikres E+N Arkitektur med en ledelse, der har fokus på drift af opgaver i høj kvalitet – baseret på den ypperste faglighed.

Nærmere information fås hos
Arkitekt og partner Jesper Back, mobil: 28 40 84 13 eller e-mail jeba@EplusN.dk


Ledelsen hos E+N Arkitektur pr. 1. januar 2016

Overordnet daglig ledelse: Finn Larsen, Jesper Back og Thomas Friis.

Thomas Friis bliver ny partner, teamleder for Team N og indgår i den overordnede ledelse sammen med Jesper Back og Finn Larsen.
Thomas Friis bidrager med stor faglighed, organisatorisk talent og ny energi i udviklingen af tegnestuens organisation og drift. Som teamleder for Team N med fokus på infill og nybyggeri kan han sammen med Kjeld Ghozatis store erfaring, netværk og faglighed, sikre tegnestuens fortsatte udvikling på området. Thomas Friis nyder stor respekt blandt kolleger og samarbejdspartnere, og har i de seneste år tilført stor værdi til tegnestuens nybygningsprojekter.

Anders Glavind Jensen optages som associeret partner og tilfører tegnestuen en højt specialiseret faglighed inden for restaureringsområdet. Han indtræder i det faglige team af nøglepersoner, som i dag tæller partner Eva Holdgaard Jensen og associeret partner Kjeld Ghozati.
Anders Glavind Jensen er i forvejen ansvarlig for tegnestuens arbejder med kirker og kirkens bygninger. Med den nye position kan han med sin store viden mere bredt præge tegnestuens kulturarvsprojekter.