Juni 2017

E+N arkitektur A/S får ny administrerende direktør

Arkitekt og partner Jesper Back overtager pr. 1/7-2017 rollen som administrerende direktør hos E+N Arkitektur efter Finn Larsen. Arkitekt og partner Finn Larsen var med til at overtage Exners tegnestue i 1999 – i dag E+N arkitektur - og giver nu direktionen af selskabet videre.

Jesper Back, der indtrådte som partner i E+N Arkitektur i 2009, og siden har været tegnestueleder og teamleder, overtager rollen som administrerende direktør som led i et planlagt generationsskifte.

Jesper Back har været tilknyttet tegnestuen siden 2004, og har siden bl.a. i tæt samarbejde med Finn Larsen arbejdet med udviklingen af både tegnestuen som helhed samt tegnestuens kulturarvsprojekter. Derigennem har han samlet den faglige og ledelsesmæssige erfaring der kan være med til at bringe tegnestuens idéer og erfaringsgrundlag videre.

Finn Larsen fortsætter som partner på tegnestuen med særligt ansvar for videregivelse af sin erfaring med værdier, helheder og detaljer til tegnestuens medarbejdere fra de mange arbejder i Danmark og udlandet.

Finn Larsen er fortsat en del af E+N Arkitektur A/S, hvor ledelsen fremadrettet består af de fire partnere Jesper Back, Thomas Friis, Eva Holdgaard Jensen og Finn Larsen.

Tegnestuen har de sidste 10 år boet i Rømerhus midt i Aarhus, og er lige flyttet ind i nye lokaler på tagetagen samme sted, efter at have ledet den netop afsluttede restaurering og ombygning af bygningen. Tegnestuen fremviser de nye lokaler på taget af Rømerhus ved en reception fredag d. 16 juni 2017 kl. 14-17.

Nærmere information fås hos
Jesper Back på telefon 2840 8413 eller Finn Larsen på telefon 40 85 95 00


Baggrund

Finn Larsen indtrådte som direktør på tegnestuen i 2001 og kan dermed videregive 16 års erfaring som administrerende direktør.

Restaureringen af Koldinghus var det første arbejde, som Finn Larsen startede med ved ansættelse på Exners Tegnestue i 1986. Efter Koldinghus var det særligt Lyng Kirke og Virklund Kirke samt efterfølgende arbejder med projekter i Europa der tog over.

Kalvertooren Shopping Arcade i Amsterdam centrum var et af de første større udenlandske projekter i 1995-1998. Projektet vandt NRW/ICSC prisen i 1998 som bedste inner city projekt. I Holland fulgte derefter Klooster Ter Apel, Holland hvor tegnestuen i samarbejde med Inger og Johannes Exner tilføjede en ny vestfløj til et fredet middelalderkloster.

Efter i perioden 2000 -2010 fulgte en række andre internationale projekter, bl.a. fokuseret på etablering af Shopping i fredede bygninger. Bl.a. i Stadsfeestzaal, Antwerpen og Entré Deux Shopping Arcade i Maastricht, som vandt FGH og ICSC prisen i 2008. I Tyskland arbejdede Finn Larsen sammen med lokale kræfter om etableringen af Museum og formidling af Klosterruin ved Klosterstätte Ihlow ved Bremen.

Seneste nordiske projekt tæller Sct. Nicolai Kloster ruin, UNESO World Heritage til koncert og kirkerum, Visby, Sverige 2012.

Jesper Back og Finn Larsen har haft et tæt samarbejde på tegnestuen siden 2004 og har bl.a. arbejdet tæt sammen om projekterne i udlandet. De kunne i den forbindelse ses på DR K før jul i programmet ”fantastiske forvandlinger” som viste E+N Arkitekturs projekter fra Visby og Godsbanen i Århus.

Inger og Johannes Exners overdragelse af Exners Tegnestue til Finn Larsen, Anna Mette Exner og Karen Exner i 1999, og tegnestuens størrelse derefter, betød, at den flyttede fra hjemmet på Marselisvej i 2007 til Rømerhus på Skt. Clemens Torv i Aarhus, som i dag efter restaurering og ombygning fremstår fremtidssikret til moderne kontor og retail.

I Danmark: Restaureringer og konvertering af fredede bygninger, Hindsgavl Slot til hotel- og konferencefaciliteter, Helhedsplan for Jelling kulturarv og By og ombygning af Spanteloftbygningen, Holmen København. Af nybygninger, Kerteminde Golfklub med hotellejligheder, Kirketorvet 22 i Vejle og Spøttrup Borg besøgscenter med haveanlæg.

I Århus restaureringerne af Villa Alba -Strandvejen i Aarhus, Den Danske Bank - Lille torv i Aarhus, Skovriderboligen på Skovriddervej i Aarhus, Godsbanen og Rømerhus ligeledes i Aarhus.

I Mårslet har Finn Larsen været meget engageret i Bevaring af byens identitet og natur, og de seneste år er det sket som medlem af Mårslet fællesråd.