September 2022

E+N Arkitektur

E+N Arkitektur er i positiv udvikling, både forretningsmæssigt og kreativt.
En tiltagende vækst, store opgaver på tegnebordene og stærke samarbejder rundt i hele Danmark og i Grønland gør behovet for nye kræfter til en realitet.
Partnerkredsen i E+N Arkitektur styrkes nu derfor med Anne Katrine Arrildt, som gennem sit arbejde skal understøtte tegnestuens faglige og forretningsmæssige ambitioner for de kommende år. Anne Katrine skal være med til at fortsætte den nuværende positive forretningsmæssige udvikling, være faglig bannerfører på nybyggeri og understøtte den kreative udvikling af tegnestuens DNA.
Tro mod tegnestuens ånd og virke vil hun bidrage til at E+N Arkitektur fortsat skaber ærlig, tidløs og empatisk arkitektur, gennem udnyttelsen af tegnestuens unikke sammensætning af tværfaglige kompetencer.
”Vi skal sørge for altid at være i proces og have en dynamisk tilgang til faget, men samtidig vide hvad det er i vores historie som karakteriserer os, så vi ved hvad vi skal holde fast i undervejs. Det at vi på tegnestuen sidder så mange specialister som spænder bredt i faget er netop vores force.
Restaureringsfaget rummer langt fra kun svar på håndteringen af historisk byggeri og vi arbejder løbende på at udnytte det potentiale der ligger i at samarbejde på tværs af tegnestuens specialiserede fagligheder i håndteringen af nutidige og fremtidige behov. Det er særligt nødvendigt i en tid og i et marked hvor arkitekturen ensrettes mere og mere. ” – Anne Katrine Arrildt, Partner
Sammen med de øvrige partnere i E+N Arkitektur vil Anne Katrine arbejde på at styrke vores værdigrundlag, udvikle nye ambitiøse målsætninger for tegnestuen og søge at definere fremtidens stedspecifikke arkitektur.
Ambitionerne er dels at løfte vores kerneområder indenfor transformation og restaurering, men også at udnytte kompetencerne i udviklingen af nye projekter indenfor både byggeri, bygherrerådgivning og byplanlægning.
”Vi ser en stor styrke i at øge partnerkredsen med en bred faglighed indenfor nybyggeri og helhedsplanlægning, senest med opkøbet af tegnestuen SPOT architecture og nu også med Anne Katrine om bord. Vi glæder os over at have gennemført et generationsskifte hvor tegnestuens kompetencer er bevaret og udbygget, så vi nu står som en endnu mere robust arkitektvirksomhed og organisation, der favner alle fagets facetter og med en velfunderet kapacitet som kan varetage endnu større opgaver og imødegå fremtidens udfordringer og behov.” -Jesper Back, Direktør og Partner
Anne Katrine slutter sig til en partnerkreds, der udover hende består af direktør, Jesper Back og partnerne Lise Breum Knakkergaard, Torben Kjær og Jostein Burmann.
Ejerkredsen består desuden af Finn Larsen som fortsætter sit virke på tegnestuen som Senior Arkitekt og Thomas Degn Friis der fortsætter som arbejdende bestyrelsesmedlem med fokus på strategi og forretningsudvikling.