Marts 2020

Corona beredskabet på plads: Projekterne fortsætter i trygge rammer

Vi har på tegnestuen igangsat en plan for håndtering af myndighedernes seneste anvisninger. Vi ønsker at bidrage bedst muligt til samfundsindsatsen om at reducere smittespredningen og samtidig opretholde projekternes fremdrift. 

Vi har etableret smitteopdeling i interne grupper med reduceret tilstedeværelse på tegnestuen, mens vi har oprettet et større antal hjemmearbejdspladser. Vores projektledere har intensiveret planlægningsindsatsen på sagerne, så vi bedst mulig kan tilpasse de skiftende omstændigheder. Vores medarbejdere har indstillet sig på en mere omskiftelig og fleksibel arbejdsdag: Vi forventer dermed at fastholde et arbejdsniveau tæt på normalen, da vi i forvejen praktiserer hjemmearbejdspladser som en integreret del af vores dagligdag.

For at støtte op om reduktion af smitterisiko vil vi konvertere alle eksterne møder til Skype- og telefonmøder, foreløbigt frem til d. 29. marts. Også det har vi i forvejen god erfaring med.

Vi vil tilpasse os omstændighederne løbende og gøre os umage med at holde tæt kontakt til vores kunder og samarbejdspartnere. 

Telefoner og mails er fortsat åbne, pas godt på hinanden.