December 2012

5 vundne SKI-rammeaftaler for Administration og Kultur

E+N Arkitektur A/S er repræsenteret med fem SKI-rammeaftaler for Administration og Kultur, både selvstændigt i alle landsdele og i konsortium med Kant Arkitekter for de østlige landsdele.
Vi kan tilbyde rådgivning indenfor såvel nybyggeri som istandsættelser, idet vores særlige kernekompetence ligger i at udvikle og skabe projekter i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt. Kultur- og administrationsbyggeri er et af vores primære arbejdsområder. Af nyere byggerier kan blandt andet nævnes avis-redaktion og butikker på Banegårdspladsen i Aarhus, ny velkomstbygning til Spøttrup Borg, regionshovedkvarterer og filialer for Sydbank i Flensborg, Slagelse og Ringsted, indretning af det tidligere statshospital i Middelfart til hovedsæde for Uhrenholt-koncernen samt istandsættelse af ruinen ”St. Nikolai Kultudralen” i Visby, Sverige til scene for klassisk musik. Der er på tegnestuen særligt stort fokus på materialekvaliteter og stoflighed og stor vilje til at forfølge kvalitet fra helhed til detalje.

SKI-aftalen erstatter EU-udbudspligt og annonceringspligt, så bygherrer kan spare tid og økonomi og hurtigt få rettet fokus på løsning af projektet.