Marts 2012

1. spadestik til Hals Sognehus

D. 19. Marts blev spaden sat i jorden for at markere starten på byggeriet af "Ladegården" som bliver navnet på det nye sognehus ved Hals Kirke.

Hals Kirke er senromansk og en af landets største landsbykirker. Den fremstår ensartet med hvidkalkede facader med store markante stræbepiller og røde tegltage.

Sognehuset sammensættes af tre enkle hvidkalkede bygninger med røde tegltage; den eksisterende graverbygning, en ny kontorfløj og en ny salsbygning. De to længehusfløje bindes sammen af en let glas-bygning med store udhæng, der rummer indgangsområde og køkken. Et mødekøkken udformes som en central mønstermuret teglrotunde, der vil markere sig stærkt gennem indgangsbygningens glasfacader.

Vundet i indbudt konkurrence.