Sortering

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Marts 2018

Lindved Hovedgård

Istandsættelsen af det fredede gårdanlæg Lindved Hovedgård har stået på i mere end to år. Maleren er i gang med de sidste penselstrøg. E+N Arkitektur har i samarbejde med restaureringsarkitekt Bue Beck varetaget arbejdet som restaureringsarkitekt med løbende tilsyn og byggeledelse.

  

Lindved Hovedgaard ligger syd for Odense. Det oprindelige renæssancehus blev opført omkring år 1600. Hovedgården blev opført som en selvstændig herregård der tilhørte familierne Marsviin og Bille, men fra 1691 til 1798 fungerede den som ladegård under Bramstrup Gods. Historien er lang og spændende. Hovedgården er nu fremtidssikret med godt håndværk og med traditionel byggeteknik.

 

E+N Arkitektur arbejder med historiske bygninger og fredede- og bevaringsværdige bygninger; kirker, by- og landhuse, industrianlæg, klostre, slotte og herregårde.