Sortering

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Oktober 2019

E+N VINDER SOM DEL AF TEAM MØLLER & GRØNBORG UDVIKLINGSPLANERNE FOR SØNDERVIG OG HVIDE SANDE

 

Vi kan med stor glæde nu afsløre at vi som del af Team Møller & Grønborg er blevet udvalgt af Ringkøbing-Skjern Kom- mune at udarbejde udviklingsplanerne for både Søndervig og Hvide Sande.

 

De to kystbyer - som rummer unikke udviklingspotentialer og kulturmiljøer - skal med hjælp af udviklingsplanerne skabe sammenhæng og sikre, at kvalitet i oplevelsen følger med turismekapacitetsudvidelsen.

- Det helt centrale i udviklingen af både Søndervig og Hvide Sande bliver at holde balancen, så byerne bevarer deres charme og deres særpræg, og så en øget overnatningskapacitet og flere turister ikke bliver på bekostning af naturen eller på bekostning af de mennesker, der lever deres daglige liv i byerne, siger Søren Elbæk, 1. viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for styregruppen for hhv. Søndervig og Hvide Sande, og tilføjer:

- Team Møller & Grønborg’s bud var både interessante og nytænkende, og så inddrager de erfaringerne og idéerne fra forskningsprojektet Rethinking Tourism in a Coastal City, anerkender byernes særlige kvaliteter og tænker i helheder. Udviklingsplanerne for både Søndervig og Hvide Sande skal ruste kyst- og turismebyerne til fremtidens behov - til gavn for både fastboende, turister, erhvervsdrivende og andre aktører.

Team Møller & Grønborg, der ud over E+N, består af tegnestuen Møller & Grønborg, Urban Goods, turismeforsker Jørgen Ole Bærenholdt, Trafikplan, DHI, Oxford Research, Colliers International og Orbicon, ventes at aflevere et bud på en udviklingsplan for hhv. Søndervig og Hvide Sande i marts 2020.

- Vi opfatter det som et stort privilegium at kunne bidrage til at kvalificere udviklingen af både Hvide Sande og Søndervig og styrke stedernes landskabelige og arkitektoniske kvaliteter, siger Jens Christian Pasgaard, arkitekt hos Møller & Grønborg og projektleder på udviklingsplanen for Søndervig og Hvide Sande. Vi ser det samtidig som en stor fordel, at vi får lov at arbejde med begge kystbyer parallelt, så udviklingsplanerne tænkes i sammenhæng med hinanden, og der skabes synergi mellem de to steder. De to destinationer er allerede vigtige brikker på Vestkysten, men har potentialet til at blive nogle af landets mest attraktive destinationer.

 
Vi ser meget frem til de spændende opgaver og det fremtidige samarbejde.

 
FAKTA
Arbejdet med udviklingsplanerne for hhv. Søndervig og Hvide Sande bakkes op af Søndervig Beboerforening og Klittens Beboerforening, samt Hvide Sande Havn og Foreningen Havnen, og støttes økonomisk af bl.a. foreningen Realdania og Dansk Kyst og Naturturisme.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan gennemføres som et led i Realdanias indsats ”Vestkysten viser Vejen”, der har til formål at løfte Vestkystens kystbyer og attraktioner til gavn for alle, der bor ved og besøger den danske Vestkyst. Realdania har afsat i alt 40 mio. kr. til indsatsen, der ud over de strategisk-fysiske udviklingsplaner også skal støtte realisering af konkrete projekter og udvikle et fælles koncept for wayfinding på tværs af hele Vestkysten. Læs mere om indsatsen her: https://realdania.dk/projekter/vestkystenviservejen

Læs mere om Rethinking Tourism in a Coastal City her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/rethinking-tourism-in-a-coa...

 

Oktober 2019

Stemning og Billeder fra Studietur

Tegnestuen er hjemme igen fra Italien, fyldt med ny energi og inspiration. Ligesom de sidste år har vi kørt videre med temaet ”Getting to know the Godfathers of Architecture” og i år har vi nærstuderet Andrea Palladio - renæssancearkitekten og ophavsmanden til ”Four Books of Architecture” -  og Carlo Scarpa - detaljens og stoflighedens mester.

Turen gik til Verona, Vicenza, Venedig og områderne omkring. Vi har oplevet flere af Palladio’s villaer og Scarpa’s værker som Castelvecchio, Tomba Brion, Fondazione Querini Stampalia og  har nu dannet os et endnu større fælles referencekatalog.

Vi har naturligvis også nået at tage del i den italienske kultur, som traditionen tro bød på god mad, vin, solskin og karaoke. Tusind tak til studietursgruppen: Sarah, Julie, Kasper, Christina og Signe for et exceptionelt godt program og planlægning.

September 2019

Den nye trappe til Skt. Clemens Bro er færdig!

 

Det er nu muligt at opleve vores trappe, som udgør den nye forbindelse mellem Skt. Clemens Bro og Åboulevarden. Gennem varierende bredder byder trappen velkommen fra tre steder og snævrer sig ind mod mødet med repos ‘et. Trappens repos svæver halvvejs ud over åen, og giver en fornemmelse af kunne gå ud over vandet og samtidigt opleve det unikke miljø. Trappen er udført i materiale med klare referencer til de eksisterende omgivelser og historie. Trappeløbet er konstrueret i stål med granittrin. Værnets detaljer er udført med stålwire og afsluttet med håndlister i mahogni og tinbronze, smukt monteret med skibsfuger.

 

August 2019

Fornyelse i partnerkredsen hos E+N

Restaureringsarkitekt Lise Breum Knakkergaard indtrådte 1. juli 2019 som partner i E+N Arkitektur A/S.

Restaureringsarkitekt Lise Breum Knakkergaard har stor erfaring og et særligt øje for udvikling af kulturarvsopgaver og tegnestuens metoder. Hun har været tilknyttet tegnestuen både i sin studietid som praktikant og studieansat. Herefter igen siden 2015 som restaureringsarkitekt efter en periode på andre tegnestuer i byen. Lise Breum Knakkergaard indtrådte 1. juni 2018 i rollen som Co-leder på team E, hvor hun sammen med Teamleder Jesper Back har varetaget den overordnede udvikling af tegnestuens portefølje af kulturarvsopgaver rundt omkring i hele landet. Hendes nye ansvarsområde ligger i direkte forlængelse af dette arbejde, og med partnerrollen får hun muligheden for i fremtiden at fortsætte den positive udvikling af tegnestuens metode og faglighed i forbindelse med både teamets projekter og ledelsen af tegnestuen. 

Lise tager stafetten videre efter partner og arkitekt Eva Holdgaard Jensen, der efter 24 gode år på tegnestuen har valgt at søge nye perspektiver og udfordringer. Eva vil i en overgangsperiode efter 1. juli være tilknyttet tegnestuen for at hjælpe med afslutningen af udvalgte igangværende sager. Eva har været ansat på tegnestuen siden 1995 og indgået som partner siden 2003. Eva har i sin tid på tegnestuen været involveret i udviklingen og realiseringen af både kulturarvs- og nybygningsopgaver som istandsættelser af middelalderkirker, fredede og bevaringsværdige bygninger og nybyggeri af blandt andet menighedshuse. Eva har med sit arkitektoniske talent bidraget væsentligt til at videreføre og udvikle tegnestuens specielle ånd og arkitektur.

 

 

Januar 2019

Villerup Hovedgaard i "By & Land"

E+N Arkitektur bidrager til december nummeret af By & Land. Under titlen ”Villerup Hovedgaard – Pil, poesi og pandeplader” kan man læse om transformationen af den gamle hovedgård. Artiklen beskriver bl.a. hvorledes den æstetiske symbiose mellem bygningerne i anlægget, det omkringliggende landskab og stedets virke med pil er etableret.

Projektet er et eksempel på en langsigtet helhedsplan, som med aktivering af anlæggets centrale bygninger sikrer stedets værdier for eftertiden og tilfører nye lag til historien. Der er arbejdet bevidst med materialer, farver, lys og selvfølgelig pilen som karaktergivende byggemateriale.

Læs mere i By og Land nr. 121 og på projektsiden

Januar 2019

Godt nytår fra E+N Arkitektur!

Vi ser tilbage på et spændende og begivenhedsrigt år. Vi har lavet en lille video med et par tilbageblik på året, der gik: Se blandt andet vores studietur, hvor vi gik i Utzons fodspor. 

Tak for et inspirerende 2018 – vi ses i det nye år!

Se filmen på Youtube her.