Sortering

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Maj 2018

Ombygningen af Sct. Nicolai Kirke i Vejle skal i gang

Ombygningsprojektet tager udgangspunkt i en udnyttelse af de eksisterende rum i kirkens tårn og sidebygninger. Sognegårdsfaciliteterne bliver flettet ind i kirkens rum, så der bliver tale om et integreret hele. Pulpituret udvides i hele kirkens bredde, og alteret fremrykkes, så der kan blive et nyt møderum i korets østende. Tårnets sidebygninger ombygges, så der kan etableres en bedre trappe, nyt anretter køkken og flere toiletter.

Der etableres bedre tilgængelighed i kirken. I kirken udføres en generel indvendig istandsættelse af vægge, hvælv og kirkens inventar m.m.

 

E+N Arkitektur arbejder med alt fra indvendige og udvendige istandsættelser af middelalderens kirker, kirkegårde, graverfaciliteter, istandsættelser af nuværende præstegårde og opførelse af nye sognehuse og kirker.

 

Foto før istandsættelsen, Sct. Nicolai Kirke, Vejle.

Maj 2018

Skovriddergaarden

Stort tillykke til Anne Sofie og Kennet med deres nye hjem i Skovriddergaarden! Vi glæder os over at have fået betroet opgaven med totalrenoveringen af det beundringsværdige bygningsværk. Læs Stiftens dækning af den helt særlige opgave.

Foto: Stiften

April 2018

E+N er landet i Kangerlussuaq!

Tegnestuen har sendt en ekspedition til Grønland for at lave en helhedsplan for øens tre Sømandshjem. De kommende 9 dage skal vi rundt og besøge de tre hjem, som ligger placerede på Grønlands vestkyst i byerne Aasiaat, Sisimiut og Nuuk. Helhedsplanen skal hjælpe Sømandsmissionen med at kigge ud i fremtiden og bliver et redskab som de kan planlægge, udvikle og prioritere efter. Som altid udvikler vi idéerne med udgangspunkt i arbejde på stedet. Første stop er Sømandshjemmet i Aasiaat. Vi glæder os over samarbejdet!

Marts 2018

Lindved Hovedgård

Istandsættelsen af det fredede gårdanlæg Lindved Hovedgård har stået på i mere end to år. Maleren er i gang med de sidste penselstrøg. E+N Arkitektur har i samarbejde med restaureringsarkitekt Bue Beck varetaget arbejdet som restaureringsarkitekt med løbende tilsyn og byggeledelse.

  

Lindved Hovedgaard ligger syd for Odense. Det oprindelige renæssancehus blev opført omkring år 1600. Hovedgården blev opført som en selvstændig herregård der tilhørte familierne Marsviin og Bille, men fra 1691 til 1798 fungerede den som ladegård under Bramstrup Gods. Historien er lang og spændende. Hovedgården er nu fremtidssikret med godt håndværk og med traditionel byggeteknik.

 

E+N Arkitektur arbejder med historiske bygninger og fredede- og bevaringsværdige bygninger; kirker, by- og landhuse, industrianlæg, klostre, slotte og herregårde.