Nybygning
Udført: 2012

Bygherre: Hvidovre Menighedsråd

Funktion: Sognehus

Download caseark

Hvidovre Sognehus

Det nye sognehus består af en salsbygning samt en bevaringsværdig præstebolig, der nu er indrettet til kirkekontorer. Den nye salsbygning, der ligger som afgrænsning mellem kirkepladsen og kirkegården, er opført i gule genbrugsteglsten. Teglstenene, der er afstemt med kapellets lyse, gulgrålige nuance, stammer fra en lade i Sønderjylland og er valgt som tilpasning til det nærliggende kapel, præsteboligen og rækkehusbebyggelsen langs Præstemosen.

Bygningen har en stram og enkel hovedform. Facadebearbejdning sammen med en højere facadehøjde giver bygningen karakter og værdighed i samspil med præsteboligens traditionelle facader med pillevindue rytme. En mellembygning i glas binder de to bygninger sammen.

De mønstermurede facader giver afskærmende effekt, så bygningen respekterer roen og den uforstyrrede stemning på det store kirkegårdsareal. Indefra opleves bygningen åben, lys og venlig.

 

Præmieret:

Præmie i indbudt konkurrence.

Præmieret af Hvidovre Kommune.