Restaurering / Konvertering
Udført: 2011 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Realdania Byg

Funktion: Restaurant og konferencesal

Download caseark

Hindsgavl Slot Agerrumsladen

Agerumsladens enorme volumen er nu genåbnet og huser konferencesal og restaurant, som servicerer de to hotelværelsesfløje - svine- og kostalden. Indgangen sker gennem vognporten i vestgavlen, hvorfra man af lyset trækkes videre ind i det store rum.  
Den mulige opdeling af laderummet er løst med en rumlig glaskonstruktion, så det store volumen fortsat opleves i sin fulde udstrækning. Nødvendige, lukkede funktioner som køkken, depoter og toiletter er sat ind som mørke bokse friholdt fra facaden og den hvide loftflade. Betongulv, ganglinjer i hårdt gummi, bar og scenevæg i perforerede stålplader samt trælister på loftsfladen underbygger ladens rå karakter. Fem ovale lysekroner lyser rummet op og kan sænkes over bordene. Bygningen blev indviet august 2011. Det markerer færdiggørelsen af 7 års istandsættelses- og ombygningsarbejder på Ladegårdsanlægget på Hindsgavl Slot nær Middelfart.