Helhedsplan
Bygherre: Vejle Kommune
Funktion: ??
År: 2009

 

Download caseark

Helhedsplan for Jelling bymidte og monumentområde

Med den nye overordnede disponering af bymidten og monumentområdet er der skabt en unik mulighed for at opleve, formidle og forstå den samlede historie om de to store høje, runestenene, stenskibssætningen og palisadehegnet. 
For at tydeliggøre monumentområdets udstrækning nedlægges en del af den trafikerede Gormsgade, der løber lige igennem området. Gadeforløbet sås til med græs og flere steder indenfor monumentområdet skabes formidlingsoplevelser - f.eks. markering af palisadehegn og skibssætning, udgravninger og rekonstruktioner. En bred sti danner ny overgang mellem det grønne monumentområde og byen, og for at skabe en attraktiv og spændende midtby i Jelling, etableres et sammenhængende bystrøg med nyt torv og nye pladser. 
Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Kristine Jensens Tegnestue og Vejle Kommune.