Nybygning
Udført: 2014-16

Bygherre: NRE Denmark

Funktion: Boliger

Download caseark

De Fem Brødre

"De Fem Brødre" ligger på Sandkajen 1.03 i Københavns Nordhavn. Den arkitektoniske hovedide består af to arkitektoniske greb, der griber ind i hinanden og tilsammen danner en U-form. Derved opnås en tilpas bygningsdybde, som sikrer gode, gennemlyste
lejligheder. Det primære greb består af en gentagelse af fem ens volumener, hvis arkitektoniske hovedidé refererer til ”De fem Søstre” på Aarhus Havn.