Nosy House

Nosy House

Nybygning og infill

Casa Octogon

Casa Octogon

Nybygning og infill

Fænøsund Park

Fænøsund Park

Nybyggeri

Almennyttige boliger i Lem

Almennyttige boliger i Lem

Ombygning og konvertering

Mengel Tower

Mengel Tower

Nybygning

Almennyttige boliger i Vestrup

Almennyttige boliger i Vestrup

Ombygning og konvertering