Nybygning
Opført: 2005 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Aarhus Kommune, Fritids- og Kultur Forvaltningen

Funktion: Bymuseum

Download caseark

Aarhus Bymuseum

I samarbejde med Aarhus Kommune og Stadsarkitektens Kontor, har Exners Tegnestue tilvirket en udvidelse til Aarhus Bymuseum. Tegnestuen har sammen med kommunen stået for idé, skitsering og projektering. Stadsarkitektens Kontor har udført byggeledelse og tilsyn. Tegnestuen har særligt bidraget med detaljer i eksteriør, og kommunen har haft ansvar for detaljering af interiør.

Bymuseet har til huse i den gamle Hammelbanegård, en rødstensbygning fra 1902 af arkitekt Heinrich Wenck. Den ligger i hjørnet af et nu grønt areal, som tidligere har været baneareal med jernbanespor. Arealet er langt og smalt og afgrænses langs den ene side af Aarhus Å og Brabrandstien, på den anden side af Carl Blochsgades høje karrébebyggelse.