Nybygning
Bygherre: Vejle Kommune
Funktion: Udstilling og undervisningslokaler
År: 2002

 

Download caseark

Økolariet

Udstillingscenter, hvor forsyningsselskaber, kommuner, virksomheder m. fl. arbejder sammen om miljø-, energi- og naturformidling. Konceptet for indhold og bygninger er blevet til, mens Teknisk Forvaltnings nye indgangsbygning, Kirketorvet 22, var under opførelse.

Økolariet er bygget sammen med Teknisk Forvaltnings øvrige huse. Bygningerne ligger rundt om et gårdrum med en terrasse i niveau med Kirketorvet, samt en lavere liggende ny for-plads, afgrænset af Dæmningen, hvor åen tidligere havde sit løb. Der er indgang både herfra og gennem Kirketorvet 22.

Arkitektonisk er Kirketorvet 22 videreført. 
I mellembygningen mod syd arbejdes der på samme måde med en dobbeltfacade med glas og teglskærme.