Nybygning
Opført: 2002 / Exners Tegnestue A/S

Bygherre: Vejle Kommune

Funktion: Udstilling og undervisningslokaler

Download caseark

Økolariet

Økolariet er et udstillingscenter, hvor forsyningsselskaber, kommuner, virksomheder m. fl. arbejder sammen om miljø-, energi- og naturformidling. Konceptet for indhold og for bygninger er blevet til, mens Teknisk Forvaltnings nye indgangsbygning, Kirketorvet 22, var under opførelse.

Økolariet er bygget sammen med Teknisk Forvaltnings øvrige huse. Bygningerne ligger rundt om et gårdrum med en terrasse i niveau med Kirketorvet samt en lavere liggende, ny forplads afgrænset af Dæmningen, hvor åen tidligere havde sit løb. Der er indgang dels fra denne forplads, dels gennem Kirketorvet 22.

Arkitektonisk er der foretaget en videreførelse af Kirketorvet 22. I mellembygningen mod syd arbejdes der på samme måde med en dobbeltfacade med glas og teglskærme.